caparol_pim_import/caparol_cz/products/image/256742/068746_Thermosan-web_CZ.png

ThermoSan NQG

 • Úvod

  Fasádní barva nejvyšší kvality s inovativní kombinací pojiva silikonové pryskyřice s integrovanou nano-křemennou mřížkou, která zajišťuje čisté a rychleschnoucí povrchy fasád. Organicky zasíťované nano-křemenné částice tvoří kompaktní, minerální, trojrozměrnou křemennou matricovou strukturu, která chrání fasádu proti znečištění a udržuje fasádu čistou po dlouhou dobu.

  Speciální kombinace silikonové pryskyřice a pojiva zajišťuje vodoodpudivost fasády a vysokou propustnost pro vodní páry. Díky těmto vlastnostem fasáda extrémně rychle vysychá po dešti i od ranní rosy.

  Účel použití

  ThermoSan NQG je vhodný pro všechny typy stávajících stabilních povrchových povlaků i systémů ETIC, např. disperzní omítky, silikonové omítky, vápenné omítky a vápenocementové omítky. ThermoSan NQG ochraňuje fasádu před napadením plísněmi a řasami.

  Vlastnosti

  • Obsahuje zapouzdřený konzervační prostředek, který zajišťuje ochranu povrchu proti napadení    
     řasami a plísněmi
  • Odolný vůči alkáliím
  • Vysoce propustný pro CO2
  • Nevytváří film, mikroporézní
  • Obsahuje speciální fotokatalyticky působící pigmenty, které zajišťují samočistící efekt a zvýšenou 
   ochranu povrchu proti primárnímu napadení mikroorganismy (řasami a plísněmi)
  • Redukuje viditelné přechody u tmavých barev, pokud jsou plochy vystaveny mechanickému 
   zatížení

  Materiálová báze

  Kombinovaná silikonová emulze a inovativní typ hybridního pojiva na organické i anorganické bázi.

  Balení / velikosti nádob

  2,5 a 10 L

  Barevné odstíny

  Bílá. Tónování ColorExpress. V případě dodatečného dotónování  doporučujeme celé tónované množství navzájem promíchat, aby se zabránilo nepravidelnostem v barevném odstínu.

  Skladování

  V chladu, chraňte před mrazem.
  Trvanlivost v originálním balení minimálně 24 měsíců od data výroby.

  Maximální zrnitost

  < 100 µm, S1

  Hustota

  cca 1,5 g/cm3

  Tloušťka suché vrstvy

  100 – 200 µm, E3

  Ekvivalentní tloušťka vzduchové vrstvy ve vztahu k difuzi sdH2O

  < 0,14 m (vysoká), V1

  Propustnost vody (hodnota w)

  < 0,1 (kg/(m2.h0,5)) nízká, W3

  Vhodné podkladové materiály

  Syntetické a minerální omítky, nosné disperzní barvy na bázi silikátu a silikonové pryskyřice a matné disperzní barvy. Mimořádně vhodné na povrchové úpravy tepelněizolačních kompozitních systémů. Podklad musí být pevný, suchý, nosný a zbavený jakýchkoli nečistot a separačních substancí.

  Úprava podkladového materiálu

  Vápenocementové a cementové omítky:
  Nové omítky je nutno ponechat podle počasí 2 - 4 týdny nenatřené za účelem vytvrdnutí a vyschnutí.

  Povrch starých, pevných vápenných, vápenocementových a cementových omítek očistěte manuálně nebo strojově za dodržení zákonných předpisů, např. proudem tlakové vody nebo vysokotlakou vodou s přídavkem písku. Otryskání pískem za vlhka lze provádět jen u omítek skupiny P II a P III.

  Omítky, napadené řasami popřípadě houbami, očistěte proudem vody za dodržení zákonných předpisů a ošetřete přípravkem Capatox podle předpisu.

  Na pevné normálně nasákavé omítky aplikujte OptiSilan TiefGrund nebo ThermoSan s přídavkem 10 % OptiSilan TiefGrund. Na hrubé porézní nasákavé omítky, uvolňující písek, použijte základní nátěr neředěným přípravkem Dupa-Putzfestiger.

  Stávající omítky disperzní a silikonové:
  Překontrolujte soudržnost omítek s podkladem. Aplikujte první nátěr neředěného OptiSilan TiefGrund nebo ThermoSan s přídavkem 10 % OptiSilan TiefGrund.

  Nátěr nových silikonových omítek z produkce společnosti Caparol:
  Na nově provedené silikonové omítky (max. do 30 dní po natažení omítky) aplikujte  fasádní barvu ThermoSan bez předchozího penetračního nátěru. V případě delšího časového odstupu konzultujte vhodný penetrační nátěr s technickým poradcem.

  Nové silikátové povrchy:
  Použijete jako základní nátěr OptiSilan TiefGrund.

  Stávající silikátové nátěry a podklady:
  Očistěte povrch mechanicky  tlakovou vodou. Odstraňte nesoudržné podklady, uvolňující písek a aplikujte jeden neředěný nátěr OptiSilan TiefGrund. Na podklady uvolňující písek aplikujte jeden nátěr Dupa-Putz Festiger.  

  Beton:
  Odstraňte případné zbytky odpuzujících látek a látky, uvolňující prach a písek. Aplikujte nátěr OptiSilan TiefGrund.

  Pórobeton:
  Základní nátěr proveďte přípravkem Dupa-Putz Festiger.

  Nosné nátěry:
  Matné slabě nasákavé nátěry natírejte přímo. Lesklé povrchy a nátěry lakem zdrsněte. Aplikujte OptiSilan TiefGrund nebo ThermoSan ředěný max. 5 % přípravkem OptiSilan TiefGrund.

  Nenosné nátěry:
  Nenosné nátěry lakem, disperzními barvami nebo vrstvy omítek na bázi umělé pryskyřice a minerální nátěry odstraňte.

  Plochy napadené plísní:
  Napadení plísněmi odstraňte mechanicky tlakovou vodou za dodržení zákonných předpisů. Po důkladném vyschnutí napusťte očištěnou plochu přípravkem Capatox a nechte znovu dostatečně vyschnout. Důležité! Přípravek Capatox neoplachujte. Po vyschnutí natřete fasádu neředěným přípravkem OptiSilan TiefGrund a následně aplikujte 2 vrstvy barvy ThermoSan NQG.

  Malá defektní místa:
  Po předchozí příslušné úpravě natřete barvou Cap-elast podle předpisu na zpracování.

  Opravy omítek:
  Při opravách otevřených trhlin a poškozených omítkových ploch je třeba dbát na to, aby malta na opravu odpovídala svou pevností a strukturou dané omítce. Opravená místa musí být před provedením nátěru dostatečně zatvrdlá a vyschlá a musí se zásadně fluátovat a omýt. Přitom je nutno dát pozor na to, aby se fluátování provádělo vždy v šíři opraveného místa. U větších opravených míst vždy fluátujte a omyjte celou plochu (starou i novou omítkou).

  Vystupující vlhkost:
  Vlivem vystupující vlhkosti se nátěry předčasně zničí. Trvalého úspěchu se dosáhne pouze uložením horizontální izolace. Dobré a dlouho setrvávající řešení poskytuje použití sanačního systému Capatect Sanierputz. Zvláště u starších staveb působí výhodně zakládání vysychajících a odpařovacích zón vyplněním filtrační vrstvy mezi podezdívkou a půdou štěrkem.

  Oblasti se solnými výkvěty:
  Při natírání povrchů solnými výkvěty nelze poskytnout žádnou záruku na dlouhodobou trvanlivost nátěru ani na zamezení solných výkvětů.

  Příprava materiálu

  Před použitím dobře promíchejte.

  Postup nanášení

  Aplikujte štětcem nebo fasádním válcem. V případě stříkání je nutné nastříkanou vrstvu rozválcovat fasádním válcem.

  Postup nanášení jednotlivých vrstev

  Pro uznání garance v rámci programu Caparol Clean Concept je nutné dodržet následující podmínky:
  Nátěr fasád napadených řasami a plísněmi: 
  Řasy a plísně odstraňte mechanicky
  tlakovou vodou za dodržení zákonných předpisů. Po vyschnutí napusťte očištěnou plochu přípravkem Capatox a nechte znovu dostatečně vyschnout.
  Po vyschnutí fasády aplikujte penetrační nátěr neředěným přípravkem  OptiSilan TiefGrund a následně aplikujte fasádní barvu ThermoSan NQG ve dvou vrstvách.
  K dosažení nejlepší ochrany proti plísním a řasám je třeba aplikovat ThermoSan NQG ve dvou vrstvách.
  Spotřeba pro hladké povrchy do max. tl. zrna 1,5 mm je 0,3 – 0,4 l/m2 (ve dvou vrstvách).
  Spotřeba pro hrubší povrchy pro tl. zrna 2 mm a více je 0,4 – 0,6 l/m2 (ve dvou vrstvách).
  Tloušťka vrstvy musí dosahovat uprostřed minimálně 200 µm. Každý následný
  nátěr s přibližnou spotřebou 0,2 l/m2 zvyšuje tloušťku vrstvy o dalších 100 µm.

  Nátěr nových silikonových omítek z produkce společnosti Caparol:
  Na nově provedené silikonové omítky (max. do 30 dní po natažení omítky) aplikujte  fasádní barvu ThermoSan bez předchozího penetračního nátěru. V případě delšího časového odstupu konzultujte vhodný penetrační nátěr s technickým poradcem.

  Fasádní barva ThermoSan NQG je připravená pro aplikaci a není nutno jí ředit.
  V případě potřeby řeďte:
  Základní nátěr: ThermoSan max. 5% neředěným OptiSilan TiefGrundem.
  Finální nátěr: ThermoSan řeďte max. 5% neředěným OptiSilan TiefGrundem.

  Spotřeba

  Cca. 0,3 – 0,4 l/m2 na dva nátěry na hladkém povrchu. S vyšší hrubostí povrchu se spotřeba materiálu zvyšuje. Skutečnou spotřebu ověřte na zkušební ploše.

  Doba zpracovatelnosti

  Zpracovávejte při teplotě +5° C až + 30°C pro podklad a okolní vzduch. Nenatírejte na přímém slunci a za silného větru.

  Podmínky při zpracování

  Fasádní barva ThermoSan NQG je připravená pro aplikaci a není nutno jí ředit.

  V případě potřeby řeďte:
  Základní nátěr: ThermoSan max. 5% neředěným OptiSilan TiefGrundem.
  Finální nátěr: ThermoSan řeďte max. 5% neředěným OptiSilan TiefGrundem.

  Velikost baleníMax. ředěníOptiSilan TiefGrund
  ThermoSan NQG   10 l5%0,5 l
  ThermoSan NQG2,5 l5%0,125 l

  Používejte vždy nové nářadí, abyste zabránili případné bakteriální kontaminaci z jiných produktů.  

  Zpracovávejte při teplotě +5° až + 30°C C pro podklad a okolní vzduch. Nenatírejte na přímém slunci a za silného větru. Na lešení použijte ochranné plachty a vrch lešení zakryjte, aby nedošlo k poškození fasády při dešti.

  Doby čekání

  Při teplotě 20°C a 65% vzdušné vlhkosti, lze další vrstvu aplikovat cca po 12  hodinách.  Nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu mohou prodloužit dobu schnutí.

  Čistění nářadí

  Nářadí ihned po použití očistěte vodou.

  Certifikace

  ThermoSan NQG - Stanovení rychlosti pronikání vody v kapalné fázi a stanovení stupně propustnosti pro vodní páru
  ThermoSan NQG - znečištění hub a plísní 
  ThermoSan NQG - účinnost vůči působení hub, plísní a vodních řas

  Bezpečnostní pokyny a doporučení (stav v době tisku)

  Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
  Uchovávejte mimo dosah dětí. Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi.
  Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky.

  Obsahuje:
  Báze 1: EUH208 Obsahuje 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on, 2-oktyltetrahydroisothiazol-3-on,
  reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-
  on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

  Báze 2: EUH208 Obsahuje 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on, 2-oktyltetrahydroisothiazol-3-on,
  reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-
  on (3:1), reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-
  methylisothiazol-3(2H)-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

  Likvidace

  Na recyklaci odevzdávejte jen beze zbytku vyprázdněné nádoby. 
  Zbytky materiálu: Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 (kód 08 01 12). Znečištěné obaly: Plastové obaly (kód 15 01 02).

  Mezní hodnota EU pro obsah látek VOC (těkavých organických sloučenin)

  Evropský limit pro obsah VOC látek tohoto výrobku (Kat. A/c): 40 g/ l (2010).
  Tento výrobek obsahuje max. 20 g/l VOC.

  Servisní středisko pro zákazníky

  Caparol zákaznická podpora: Tel.: +420 224 324 123E-Mail: info@caparol.czwww.caparol.cz

  Další doporučení k produktu:

  OptiSilan Tiefgrund