caparol_pim_import/caparol_cz/products/image/256742/068746_Thermosan-web_CZ.png

ThermoSan NQG

 • Úvod

  Fasádní barva nejvyšší kvality s inovativní kombinací pojiva silikonové pryskyřice s integrovanou nanokřemičitou mřížkou, která zajišťuje čisté a rychleschnoucí povrchy fasád. Organicky zasíťované nanokřemičité částice tvoří kompaktní, minerální, trojrozměrnou křemennou matricovou strukturu, která chrání fasádu proti znečištění a udržuje fasádu čistou po dlouhou dobu.

  Speciální kombinace silikonové pryskyřice a pojiva zajišťuje vodoodpudivost fasády a vysokou propustnost pro vodní páry. Díky těmto vlastnostem fasáda extrémně rychle vysychá po dešti i od ranní rosy.

  Účel použití

  ThermoSan je vhodný pro všechny typy stávajících stabilních povrchových povlaků i systémů ETIC, např. disperzní omítky, silikonové omítky, vápenné omítky a vápenocementové omítky. ThermoSan ochraňuje fasádu před napadením plísněmi a řasami.

  Vlastnosti

  • Obsahuje zapouzdřený konzervační prostředek, který zajišťuje ochranu povrchu proti napadení    
     řasami a plísněmi
  • Odolný vůči alkáliím
  • Vysoce propustný pro CO2
  • Nevytváří film, mikroporézní
  • Obsahuje speciální fotokatalyticky působící pigmenty, které zajišťují samočistící efekt a zvýšenou 
   ochranu povrchu proti primárnímu napadení mikroorganismy (řasami a plísněmi)
  • Redukuje viditelné přechody u tmavých barev, pokud jsou plochy vystaveny mechanickému 
   zatížení

  Materiálová báze

  Kombinovaná silikonová emulze a inovativní typ hybridního pojiva na organické i anorganické bázi.

  Balení / velikosti nádob

  2,5 a 10 L

  Barevné odstíny

  Bílá. Tónování ColorExpress. V případě dodatečného dotónování  doporučujeme celé tónované množství navzájem promíchat, aby se zabránilo nepravidelnostem v barevném odstínu.

  Skladování

  V chladu, chraňte před mrazem.
  Trvanlivost v originálním balení minimálně 24 měsíců od data výroby.

  Maximální zrnitost

  < 100 µm, S1

  Hustota

  cca 1,5 g/cm3

  Tloušťka suché vrstvy

  100 – 200 µm, E3

  Ekvivalentní tloušťka vzduchové vrstvy ve vztahu k difuzi sdH2O

  < 0,14 m (vysoká), V1

  Propustnost vody (hodnota w)

  < 0,1 (kg/(m2.h0,5)) nízká, W3

  Vhodné podkladové materiály

  Syntetické a minerální omítky, nosné disperzní barvy na bázi silikátu a silikonové pryskyřice a matné disperzní barvy. Mimořádně vhodné na povrchové úpravy tepelněizolačních kompozitních systémů. Podklad musí být pevný, suchý, nosný a zbavený jakýchkoli nečistot a separačních substancí.

  Úprava podkladového materiálu

  Vápenocementové a cementové omítky:
  Na pevné, normálně nasákavé omítky aplikujte OptiSilan TiefGrund, Amphisilan LF koncentrát nebo ThermoSan s přídavkem 10 % OptiSilan TiefGrund. Na hrubé porézní nasákavé omítky, uvolňující písek, použijte základní nátěr přípravkem Dupa-Putz Festiger.

  Stávající omítky disperzní a silikonové:
  Překontrolujte soudržnost omítek s podkladem. Aplikujte základní nátěr OptiSilan TiefGrund,  Amphisilan LF koncentrát nebo ThermoSan ředěný s přídavkem max 10% OptiSilan TiefGrund.

  Nové silikátové povrchy:
  Použijete jako základní nátěr OptiSilan TiefGrund nebo Amphisilan LF koncentrát.

  Stávající silikátové nátěry a podklady:
  Očistěte povrch mechanicky a tlakovou vodou. Aplikujte penetrační nátěr OptiSilan TiefGrund nebo Amphisilan LF koncentrát. Na podklady uvolňující písek aplikujte jeden nátěr Dupa-Putz Festiger.

  Beton:
  Odstraňte případné zbytky odpuzujících látek a látky, uvolňující prach a písek Aplikujte nátěr OptiSilan TiefGrund nebo Amphisilan LF koncentrát. V případě uvolňování písku, použijte Dupa-Putz Festiger.

  Pórobeton:
  Základní nátěr proveďte přípravkem Dupa-Putz Festiger

  Nosné nátěry:
  Matné slabě nasákavé nátěry natírejte přímo.
  Lesklé povrchy a nátěry opatřené lakem zdrsněte. Aplikujte OptiSilan TiefGrund, Amphisilan LF koncentrát nebo ThermoSan ředěný max. 5 %  OptiSilan TiefGrundem.

  Nenosné nátěry:
  Nenosné nátěry lakem, disperzními barvami nebo vrstvy omítek na bázi umělé pryskyřice a minerální nátěry odstraňte.

  Plochy napadené plísní:
  Napadení plísněmi odstraňte. Plochy natřete přípravkem Capatox, a nechte dostatečně vyschnout. Po vyschnutí natřete fasádu OptiSilan TiefGrundem nebo Amphisilan LF koncentrátem a následně aplikujte 2 vrstvy barvu ThermoSan.

  Malá defektní místa:
  Po předchozí příslušné úpravě opravte tmelem Caparol Fassaden-Feinspachtel podle předpisu na zpracování, případně proveďte dodatečně základní nátěr. Hlubší poškození do 20 mm opravte Histolith-Renovierspachtel a opatřete základním nátěrem.

  Příprava materiálu

  Před použitím dobře promíchejte.

  Postup nanášení

  Aplikujte štetcem nebo fasádním válcem. V případě stříkání je nutné nastříkanou vrstvu rozválcovat fasádním válcem.

  Spotřeba

  Cca. 0,3 – 0,4 l/m2 na dva nátěry na hladkém povrchu. S vyšší hrubostí povrchu se spotřeba materiálu zvyšuje. Skutečnou spotřebu ověřte na zkušební ploše.

  Doba zpracovatelnosti

  Zpracovávejte při teplotě +5° C až + 30°C pro podklad a okolní vzduch. Nenatírejte na přímém slunci a za silného větru.

  Podmínky při zpracování

  Pro uznání garance v rámci programu CCC – Caparol Clean Concept je nutné dodržet následující podmínky.

  Nátěr fasád napadených řasami a plísněmi: Řasy a plísně odstraňte mechanicky  tlakovou vodou za dodržení zákonných předpisů. Po vyschnutí napusťte očištěnou  plochu přípravkem Capatox a nechte znovu dostatečně vyschnout. Po vyschnutí fasády aplikujte penetrační nátěr přípravkem OptiSilan TiefGrund nebo Amphisilan LF koncentrát a následně aplikujte fasádní barvu ThermoSan ve dvou vrstvách.

  K dosažení nejlepší ochrany proti plísním a řasám je třeba aplikovat ThermoSan ve dvou vrstvách.
  Spotřeba pro hladké povrchy do max. tl. zrna 1,5 mm je 0,3 – 0,4 l/m2.
  Spotřeba pro hrubší povrchy pro tl. zrna 2 mm a více je 0,4 – 0,6 l/m2.

  Tloušťka vrstvy musí dosahovat uprostřed minimálně 200 µ. Každý následný  nátěr se spotřebou 0,2 l/m2 zvyšuje tloušťku vrstvy o dalších 100 µ.

  Nátěr nových silikonových omítek z produkce společnosti Caparol:
  Na nově provedené silikonové omítky (max. do 30 dní po natažení omítky) aplikujte  fasádní barvu ThermoSan bez předchozího penetračního nátěru. V případě delšího časového odstupu konzultujte vhodný penetrační nátěr s technickým poradcem.

  Fasádní barva ThermoSan je připravená pro aplikaci a není nutno jí ředit.
  V případě potřeby řeďte: základní nátěr: ThermoSan max. 5% neředěným OptiSilan TiefGrundem nebo Amphisilan LF koncentrátem. Finální nátěr:ThermoSan řeďte max. 5% neředěným OptiSilan TiefGrundem nebo Amphisilan LF koncentrátem.

  Používejte vždy nové nářadí, abyste zabránily případné bakteriální kontaminaci z jiných produktů.  

  Zpracovávejte při teplotě +5° až + 30°C C pro podklad a okolní vzduch. Nenatírejte na přímém slunci a za silného větru. Na lešení použijte ochranné plachty a vrch lešení zakryjte, aby nedošlo k poškození fasády při dešti.

  Doby čekání

  Při teplotě 20°C a 65% vzdušné vlhkosti, lze další vrstvu aplikovat cca po 12  hodinách.  Nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu mohou prodloužit dobu schnutí.

  Čistění nářadí

  Nářadí ihned po použití očistěte vodou.

  Posudek

  ThermoSan - Stanovení rychlosti pronikání vody v kapalné fázi a stanovení stupně propustnosti pro
                      vodní páru
  ThermoSan - znečištění hub a plísní 
  ThermoSan - účinnost vůči působení hub, plísní a vodních řas

  Bezpečnostní pokyny a doporučení (stav v době tisku)

  Tento výrobek je toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky. Dodržujte běžná bezpečnostní a hygienická opatření při zacházení s chemickými produkty.
  Uchovávejte mimo dosah dětí. Určeno pro průmyslové zpracování. Podrobné informace jsou uvedeny v bezpečnostním listě.
  Nevylévejte do kanalizace. Určeno pro průmyslové zpracování.

  Likvidace

  Na recyklaci odevzdávejte jen beze zbytku vyprázdněné nádoby. 
  Zbytky materiálu: Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 (kód 08 01 12). Znečištěné obaly: Plastové obaly (kód 15 01 02).

  Mezní hodnota EU pro obsah látek VOC (těkavých organických sloučenin)

  Evropský limit pro obsah VOC látek tohoto výrobku (Kat. A/c): 40 g/ l (2010).
  Tento výrobek obsahuje max. 20 g/l VOC.

  Servisní středisko pro zákazníky

  Caparol zákaznická podpora: Tel.: +420 224 324 123E-Mail: info@caparol.czwww.caparol.cz