Caparol
Czechia
Caparol
Czechia

Historie koncernu

V roce 2015 slavily Deutsche Amphibolin-Werke von Robert Murjahn (Německé amfibolové závody Roberta Murjahna) své 120. výročí trvání.

Podnik byl původně založen za tím účelem, aby se v Odenwaldu hornickým způsobem těžil nerost amfibol (jinoráz / zelená břidlice), poté se podnik rozvinul do pozice výrobce nátěrových hmot pro stavební účely, přičemž tyto nejprve práškové produkty se skládaly z minerálních pigmentů, plniv a pojiv vápence a kaseinu ("Murjahnův práškový nátěr"), poté také z klihu nebo vodního skla. Později pak především díky celoživotnímu dílu Dr. Roberta Murjahna se do centra zájmu výzkumu výrobků posunula technologie syntetických disperzních pojiv.

V této oblasti podnik převzal roli specialisty a vedoucího jezdce, kterou si drží až do dnešní doby. Především vodné univerzální pojivo pro barvy Caparol (Casein, Paraffin, Oleum) – později v receptuře s plastovou disperzí jako základní surovinou místo oleje - nastoupilo do vítězného tažení německými malířskými dílnami.

Jako další milníky je nutno zmínit mimo jiné tyto výrobky a tradiční známky: fasádní barvy "Amphibolin", "Muresko" a "AmphiSilan", barvy do vnitřních místností "Alpinaweiß", "Malerit" a "Indeko-plus" i známé hotové natónované barvy a barvy, určené k tónování "Alpinacolor", dnes "CaparolColor".

1885

Ernst Murjahn a jeho syn Eduard z podniku Hamburger Export- und Import-Handels-
Unternehmen "Ernst Murjahn & Sohn" (Hamburský exportní a importní obchodní podnik, Ernst Murjahn a syn) získávají v Odenwaldu kutací práva na mangan. Při následných půdních průzkumech naráží Eduard Murjahn na amfibol, důležitý minerál ze stejnojmenné skupiny nerostů.

1889

Eduard Murjahn uzavírá pro podnik "Ernst Murjahn & Sohn" první těžební smlouvy na dobývání nerostů a nachází postup na zpracování nalezeného amfibolu. V roce 1889 zakládá v Ernsthofenu/Odenwaldu společnost "Deutsche Amphibolin-Werke von Eduard Murjahn – Německé amfibolové závody Eduarda Murjahna" a poté začíná s výrobou práškových barev, omítek i ochranných antikorozních barev.

1894

Robert Murjahn, syn Eduarda Murjahna, vyvíjí na bázi vápna a křídy práškový přípravek na omítky a nátěry. Práškový přípravek dostává v roce 1894 na jedné výstavě v Kielu čestný diplom a je vyznamenán zlatou medailí.

1895

Založení firmy "Deutsche Amphibolin-Werke von Robert Murjahn" v Ober-Ramstadtu Robertem Murjahnem. Výroba práškového přípravku na omítky a nátěry a "Murjahnova práškového nátěru".

1926

Čtyřiadvacetiletý Dr. Robert Murjahn, syn zakladatele firmy, vstupuje do podniku. 

1928

Dr. Robert Murjahn vyvíjí vodné emulzní pojivo "Caparol", s jehož pomocí si může malíř sám vyrobit z pigmentů a plniv požadovanou nátěrovou barvu. Název značky vychází z počátečních písmen tří složek Casein (kasein), Paraffin (parafín) a čínský dřevný olej (Oleum). Nový výrobek zavádí do malířského řemesla techniku emulzních pojiv.

1936

Dr. Robert Murjahn použije poprvé do svého pojiva Caparol akrylovou disperzi místo oleje.
Tato "Pasta Caparol bez obsahu oleje" tím označuje počátek moderní techniky disperzních barev. 

1953

Uvedení přetíracího prostředku na vytvoření lesku "Capaplex" na trh.

1954

Pod názvem "Murjahnova latexová barva" přichází na trh první hotová disperzní latexová barva k přímému použití.

1956

Distribuuje se disperzní barva na bázi vinylpropionátu pod tradičním názvem "Amphibolin".

1957

Založení společnosti Disbon GmbH, Ober-Ramstadt. Jako novinka v oblasti obalů se zavádí plastová tuba na 1 kg pro řadu tónovacích barev AVA. S rozšiřováním tónovacích barev AVA odpadá rozmíchávání práškových barevných pigmentů. 

1959

Pod značkou "Muresko" přichází na trh nově vyvinutá plně tónovaná disperzní barva. 

1963

Zavedení fasádní barvy na bázi polymerové pryskyřice "Duparol".
Společnost Disbon prezentuje s výrobkem "Disbon 400" jeden z prvních úředně povolených nátěrů na zamezení pronikání olejů. 

1973

Uvedení akrylového laku "Capacryl" na trh.

1976

Unter der Marke "Sylitol" wird ein modernisiertes Silikatfarben-Sortiment eingeführt.

1978

Po smrti Dr. Roberta Murjahna přebírá vedení společnosti DAW jeho syn Dr. Klaus Murjahn, který působí už od roku 1973 jako jednatel. Uvedení strojního tónovacího systému "Capamix" pro barvy, laky a omítky na trh.

1981

Založení společnosti Capatect Dämmsysteme GmbH & Co. Energietechnik KG (izolační systémy spol. s r.o. a spol, energetika komanditní spol.) Ober-Ramstadt. Společnost Capatect uvádí na trh kombinované tepelně izolační systémy a systémy fasádních omítek.

1984

Pruhovaný slon se stává novou firemní značkou společnosti Caparol. První představení značky je provedeno na veletrhu "Farbe - barva" v Mnichově.

1985

Prezentace první vnitřní barvy na světě s minimalizovanými emisemi a bez obsahu rozpouštědel "Indeko-plus E.L.F.".

1987

Pod názvem "AmphiSilan" přichází na trh fasádní barva na bázi silikonové pryskyřice se schopností odolávat dešti a zároveň s vysokou difúzní aktivitou.

1989

Založení společnosti Caparol Farben GmbH & Co KG (barvy spol. s r.o. a spol., komanditní spol.). Společnost "Deutsche Amphibolin-Werke von Robert Murjahn" se stává holdingovou společností.
Distribučními firmami společnosti DAW jsou: Caparol, Capatect, Disbon a Alpina. Podnik dosahuje poprvé obrat více než 500 miliónů marek.

1993

Zavedení programu laků a lazur Capalac.

1999

Premiéra a zavedení kolekce barevných odstínů "Caparol 3D - systém pro stavební barvy" na veletrhu "Farbe - barva" v Kölnu. Systém je směrodatný pro výběr barevných stínů. 

2003

Založení společnosti Caparol Shanghai s vlastní výrobou pro čínský trh. Vytvoření nové struktury obchodních celků Caparol. Založení nadace Deutsche Amphibolin-Werke von Robert Murjahn Stiftung & Co KG.

2004

Uvedení barvy Muresko SilaCryl® na trh, nové fasádní barvy na bázi SilaCryl®.
Uvedení systému Nespri-TEC® na nanášení fasádních barev stříkáním bez tvorby aerosolu na trh.

2005

Společnost DAW slaví své 110. firemní výročí. Uvedení barev pro příjemné prostředí Caparol-Wellness CapaSan (aktivní vnitřní barva s působením na mikroklima v místnostech a s fotokatalytickými účinky) a ElectroShield na trh (základní nátěr na ochranu proti elektromagnetickému záření). Systém Nespri-TEC získává „spolkovou cenu 2005 za vynikající inovátorské práce pro živnostenskou oblast“.

2007

Na veletrhu „Farbe, Ausbau & Fassade – barva, systém a fasáda“ v Kölnu se představuje inovace skupiny výrobků „edice Carbon“. Edice Carbon představuje novou generaci fasádních izolací, které jsou vlivem zesílení karbonovými vlákny vysoce odolné proti nárazům a mají zvlášť dlouhou životnost.

2008

Uvedení nové generace fasádních barev na bázi nanotechnologie mřížek z křemíkových vláken na trh. Tato nová receptura působí tak, že se ještě markantněji snižuje ulpívání částeček nečistot a fasády tak zůstávají po značně delší dobu čisté. Barvy ThermoSan a AmphiSilan jsou tedy fasádními barvami High-Tech - s nejvyspělejší technologií na trhu.