Caparol je Váš partner

Inovativní produkty, odborná řešení

Caparol je Váš partner – kompletní sortiment barev, inovace a propracovaná podpora prodeje. Odlište se od konkurence s našimi novými produkty, které vychází ze současných potřeb, moderních technologií, odborností a vývoje šetrného k životnímu prostředí. Tak pracujeme společně pro budoucnost.

Caparol Vás podpoří při realizaci vašich projektů - s odbornou pomocí a těmi správnými produkty. Zda pracujete na nových projektech, rekonstrukcích, na řešeních energetických úspor nebo designu: Vaše tvůrčí svoboda je naše poslání. 

Caparol nabízí množství možností. Ukazuje, jak nejlépe může být Vaše přání realizováno. Ať už jde o Váš nový dům, renovaci bytu, energeticky úsporná řešení nebo ochranu památkových objektů. Najdeme pro každou Vás správné produkty a navíc se můžete inspirovat realizovanými projekty. 

Skupiny Caparol nabízí svým zákazníkům výrobky a služby, které mají za úkol co nejlépe utvářet a chránit obytné místnosti a životní prostor.

Úspěchy skupiny firem Caparol spočívají především na třech základních pilířích:

1. Kvalita

Caparol je v oblasti kvality a inovací vedoucí firmou ve svém oboru. Od založení společnosti je naší hlavní strategií trvale a nekompromisně určovat a zvyšovat standardy kvality v oboru. Mimořádná pozornost je věnována ekologickým a zdravotně nezávadným výrobkům. První ocenění výrobků v roce 1894?? potvrdilo úspěch této strategie.  Následně byly na trh uvedeny mezinárodně významné výrobky-moderní technologie disperzních barev v roce 1936 ("pasta Caparol bez obsahu oleje") a barev s minimalizovanými emisemi a bez obsahu rozpouštědel v roce 1985 ("Indeko-Plus E.L.F."). 

Aby společnost mohla jako průkopnický podnik i v budoucnu vyhovět vysokým nárokům zákazníků, podporuje významně svůj vědecký výzkum i výzkum orientovaný na aplikační techniku.  Za tímto účelem spolupracujeme s mnoha  renomovanými dodavateli a institucemi. 

Uvědomujeme si, že kvalita našich výrobků může být jen tak dobrá, jak dobrá je jejich odborná aplikace našimi zákazníky. Proto klademe vysoký důraz na odborná školení a  poradenskou činnost pro naše zákazníky. Za tímto účelem zaměstnáváme v oblasti Profi největší externí pracovní tým v tomto odvětví. Každoročně školíme tisíce zákazníků v teoretických i příslušných praktických oblastech. Našim průmyslovým zákazníkům i finálním spotřebitelům jsou k dispozici rozsáhlé technické podklady, odborní poradci a aplikační technici i telefonické poradenství.

Být vedoucím podnikem v oblasti kvality, pro nás ale neznamená jen vyvíjet a prodávat inovační a vysoce kvalitní výrobky, ale používat také výrobní postupy, které jsou ekologické a šetrné ke zdrojům. Proto jsou naše výrobní střediska vybavena nejmodernější technikou a jsou držiteli rozsáhlých certifikací. Na základě náročných interních a externích standardů se plynule a kriticky kontroluje kvalita používaných surovin a vyrobených produktů. 

2. Šíře sortimentu 

Know-how skupiny firem Caparol spočívá ve více než 110 létech zkušeností ve vývoji a výrobě barev nejvyšší kvality. Tyto rozsáhlé výrobní poznatky jsme v průběhu doby pečlivě a úspěšně převedli do příslušných oblastí výroby. 

Skupina Caparol poskytuje profesionálům nejširší sortiment produktů. Naše nabídka sahá od základních nátěrů, barev, omítek, tmelů a laků přes lazury, ochranné stavební nátěry, fasádní a izolační technické systémy až k nástěnným obkladům a dekorativním výrobkům.  Profesionální zpracovatel nikde jinde nenalezne tak komplexní nabídku pro provádění povrchových úprav staveb. 

Průmyslovým zákazníkům poskytuje skupina firem Caparol kromě uvedeného výrobního programu i četné speciální výrobky, vytvořené na míru. Jsou to  například průmyslové a jiné laky, barevné pasty na tiskařské barvy nebo plasty, hotové výrobky pro domácnost i ekologicky zvlášť vhodné fasádní izolační systémy. 

Soukromým finálním spotřebitelům nabízí Caparol široký sortiment kvalitních barev, laků, lazur, dekorativních výrobků i speciálních výrobků pod značkou Alpina. S těmito materiály  lze ekologicky, zdravotně nezávadně a vždy jednoduše řešit prakticky veškeré požadavky v oblasti nátěrů, které se vyskytnou v soukromé sféře. 

3. Výtvarná kompetence 

Výtvarné kombinaci barev a materiálů se z našeho pohledu připisuje stále větší význam. Tento rozvíjející se segment zásobuje Caparol moderní, bezkonkurenčně mnohostrannou a barevně tónovatelnou paletou materiálů pro fasády a interiéry. Vedle klasických barev a laků jsou dnes k dispozici nové produkty jako lité pryskyřice, dekorativní omítky nebo nástěnné obklady. 

Aby byl tento široký sortiment co nejrychleji dostupný všem zákazníkům, využíváme již po mnoho let systém naší unikátní tónovací technologie ColorExpress. Pomocí nejmodernějších tónovacích strojů je možné za několik sekund přímo u našich obchodních partnerů připravit fasádní a interiérové barvy, venkovní omítky, podlahové nátěry nebo laky a lazury. K dispozici je více než jeden milion receptur. 

Naše zákazníky podporujeme při jejich výtvarném snažení četnými servisními službami. 

V našem studiu pro barevný design navrhují architekti, bytoví architekti a designéři barev individuální barevné koncepce pro obytné soukromé i veřejné místnosti. Jejich zkušenosti, odborné znalosti i výsledky našeho výzkumu trendů se přitom promítají nejen do dalšího vývoje našich výrobků a nových kolekcí barevných odstínů. To vše poskytuje našim zákazníkům jistotu a tvůrčí impulsy pro koncepční plánování barevného vzhledu. 

Tentýž účel sleduje náš moderní nástroj pro každodenní praxi CD-ROM Spectrum. Tento výtvarný program pro barevný design pomáhá všem, kteří se zabývají výtvarnou činností v oblasti barev a úprav povrchových ploch v architektuře. Díky jeho schopnostem mohou rychle a bezpečně využít celé spektrum světa barev a úprav povrchu Caparol a přenést je co nejreálněji a nejvěrněji na objekty. Finálním zákazníkům nabízíme výtvarný program Alpina Colordesigner na internetu. 

Význam souhry barev a materiálů byl pro Caparol podnětem k tomu, aby v roce 2004 poprvé vyhlásil cenu za architekturu "barva - struktura - povrch". V ČR probíhá od roku 2008 soutěž Barevný dům. Cílem tohoto snažení bylo zahájení konstruktivního dialogu s projektanty, architekty a výtvarníky, tak aby byla nalezena nová a kreativní řešení při plnění architektonických úkolů.