Caparol
Czechia
Caparol
Czechia

Projekt: Český Caparol s.r.o.- Implementace genderového auditu

Reg. č.: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_130/0009731

V období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2021 probíhá ve společnosti projekt s názvem Český Caparol s.r.o.- Implementace genderového auditu.

Finanční podpora EU bude poskytnuta ve výši 85 %.

Závěrečnou zprávu genderového re-auditu společnosti Caparol Czechia s.r.o. a hodnocení a odměňování zaměstnanců si můžete stáhnout v následujících odkazech:

Genderový reaudit Caparol Czechia s.r.o.

Hodnocení a odměňování zaměstnanců