Impresum

Český Caparol s.r.o.
Litvínovice 32
370 01 České Budějovice
Česká republika

Telefon:  +420 315 745 081 - 083
Fax:  +420 315 745 080
E-mail: info@caparol.cz


IČO: 60825847
DIČ: CZ60825847
Společnost je zapsána u Krajského soudu České Budějovice, oddíl C, vložka 3763


© 1999-2020 Český caparol s.r.o. a DAW SE. Všechna práva vyhrazena.


Právní poznámky

Všechny detaily naší internetové prezentace byly pečlivě zkontrolovány. Poskytované informace neustále rozšiřujeme a aktualizujeme. Nelze však zaručit, že tyto informace jsou úplné, správné a plně aktuální.

Totéž platí pro všechny ostatní webové stránky, na které odkazují hypertextové odkazy. Český Caparol s.r.o. a DAW SE nezodpovídá za obsah webových stránek, které jsou prostřednictvím těchto odkazů přístupné. Odkaz na webovou stránku prostřednictvím hypertextového odkazu nepředstavuje žádné doporučení webových stránek ani provozovatelů ani jejich produktů.

Nemáme žádný vliv na třetí strany, které na svých webových stránkách vytvářejí odkazy na naši webovou stránku. Existence těchto vazeb není známkou spolupráce s těmito společnostmi ani doporučením jejich produktů nebo služeb. Nároky na odpovědnost způsobené použitím internetové prezentace jsou vyloučeny za předpokladu, že jsme nekonali záměrnou nebo hrubou nedbalostí nebo nároky z důvodu tělesného zranění, poškození zdraví nebo svobody. Český Caparol s.r.o. a DAW SE si dále vyhrazují právo upravit nebo doplnit poskytnuté informace.

Obsah a struktura webových stránek Českého Caparolu s.r.o. a DAW SE jsou chráněny autorským právem. Neexistují žádné námitky proti používání informací obsažených na našich webových stránkách pro osobní účely. Rozmnožování informací nebo dat, zejména komerční využití textů, textových výtažků nebo obrazových materiálů, však vyžaduje předchozí souhlas Českého Caparolu s.r.o. a DAW SE.