Zásady ochrany osobních údajů

Úvod

Společnost, která je uvedena v impresu (dále jen "my") jako provozovatel této on-line služby, odpovídá za shromažďování, zpracování a použití osobních dat dle  zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679
ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), známoho také pod zkratkou GDPR. Ochranu Vašeho osobního soukromí a Vašich osdobních údajů bereme velmi vážně. Osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme a používáme v souladu s obsahem těchto zásad ochrany osobních údajů a platným českým a evropským právem.

Chtěli bychom vás informovat prostřednictvím těchto zásad ochrany osobních údajů, které z vašich osobních údajů shromažďujeme, zpracováváme a používáme.


Osobní údaje

Osobní údaje jsou jednotlivé informace o vašich osobních nebo faktických okolnostech. To zahrnuje všechny informace o vaší totožnosti, jako je vaše jméno, e-mailová adresa nebo poštovní adresa. Naproti tomu informace, které nelze propojit s vaší identitou (například počet uživatelů webové stránky), se nepovažují za osobní údaje.

V zásadě můžete používat naši webovou stránku, aniž byste museli poskytovat vaše osobní údaje. U některých nabízených služeb jsou však vaše osobní údaje shromažďovány. V zásadě pouze shromažďujeme, ukládáme a používáme tyto údaje za účelem zlepšení využití této webové stránky, zejména pro poskytování požadovaných informací.

Ukládání a zpracování osobních informací

Vaše informace jsou uloženy na speciálně chráněných serverech. Ty jsou chráněny technickými a organizačními opatřeními proti ztrátě, zničení, přístupu, úpravě nebo šíření vašich údajů neoprávněnými osobami. K vašim údajům má přístup pouze několik oprávněných osob. Ty jsou zodpovědné za technickou, komerční nebo redakční podporu serverů. I přes pravidelné kontroly není možná úplná ochrana před všemi nebezpečími.

Přenos našich webových stránek a vašich příspěvků na naše webové stránky přes internet je v zásadě nešifrovaný. Není proto vyloučeno, že třetí strany mohou zobrazit a / nebo přistupovat k přenášeným datům. Doporučujeme, abyste tento aspekt zvážili při rozhodování o tom, zda a jaké údaje nám předáte přes internet.

Vaše osobní data jsou šifrována a přenášena přes internet. Pro přenos dat používáme šifrování SSL (Secure Socket Layer).

"Přenos osobních údajů třetím stranám

V zásadě používáme vaše osobní údaje pouze pro splnění požadovaných služeb. Pokud bychom v rámci poskytování služeb využívali služeb externích poskytovatelů služeb, je jakýkoli přístup k nim z jejich strany pouze za účelem poskytování služby. Provádíme technická a organizační opatření k zajištění neustálého dodržování požadavků na ochranu údajů a také povinností našich externích poskytovatelů služeb.

Kromě toho údaje nepředáváme třetím stranám bez vašeho výslovného souhlasu, zejména pokud jde o reklamní účely. Vaše osobní údaje budou předány třetím stranám pouze tehdy, pokud sami souhlasíte, nebo v takovém rozsahu, v jakém jsme oprávněni nebo povinni tak učinit v souladu se zákonnými požadavky a / nebo oficiálními nebo soudními příkazy. Takové případy mohou zahrnovat zejména poskytování informací pro účely vymáhání práva, reakce na mimořádné situace nebo pro vymáhání práv duševního vlastnictví.

 


Použití naší domovské stránky

Informace o vašem počítači

Pokaždé, když navšítívíte naši webovou stránku, shromažďujeme následující informace o vašem počítači nezávisle na vaší registraci: IP adresu vašeho počítače, požadavek vašeho prohlížeče a čas této žádosti. Kromě toho je stav a objem přenesených dat zaznamenáván jako součást této žádosti. Shromažďujeme také informace o použitém prohlížeči a operačním systému počítače. Sledujeme webové stránky, z nichž byla stránka navštívena. IP adresa vašeho počítače je uložena pouze v době používání služby online a poté je smazána nebo anonymizována ve zkrácené podobě. Zbývající data jsou uložena po omezenou dobu.

Tyto údaje používáme k provozu webové stránky, zejména k odhalení a odstranění chyb, k určení využití webové stránky a k úpravám nebo vylepšením.


Použití cookies

Stejně jako u mnoho webových stránek, i naše užívá cookies. Soubory cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a ukládají určitá nastavení a data prostřednictvím vašeho prohlížeče. Soubor cookie obvykle obsahuje název domény, ze které byl soubor cookie odeslán, stejně jako informace o stáří souboru cookie a alfanumerického identifikátoru.

Soubory cookie umožňují rozpoznat počítač a okamžitě zpřístupnit všechna výchozí nastavení. Cookies nám pomáhají zlepšit webové stránky a nabídnout vám lepší a personalizovanější služby.

Soubory cookie, které používáme, jsou tzv. session cookies, které jsou po ukončení relace prohlížeče automaticky smazány.

Většina prohlížečů je zpočátku nastavena tak, aby automaticky přijímala cookies. Můžete však deaktivovat ukládání souborů cookie nebo nastavit prohlížeč tak, aby vás upozorňoval při odesílání souborů cookie. Vezměte prosím na vědomí, že pokud zakážete ukládání souborů cookie, můžete vám být omezeno nebo znemožněno užívání naší webové stránky.


Google Analytics

Pro statistickou analýzu používáme službu Google Analytics. Služba Google Analytics je služba pro webovou analýzu poskytovanou společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94034, USA ("Google"). Google Analytics používá "soubory cookie", což jsou textové soubory uložené v počítači, které umožňují analýzu způsobu, jakým uživatelé využívají webovou stránku. Informace generované cookies o vašem využití webu budou obecně předávány na server Google v USA a uloženy tam. Pokud je však na této webové stránce povoleno anonymní IP, vaše IP adresa bude nejprve zkrácena společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo dalších států, které jsou smluvními stranami Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Ve výjimečných případech může být celá adresa IP přenesena na server Google v USA a zkrácena. Jménem provozovatele těchto webových stránek společnost Google tyto informace použije k vyhodnocení vašeho využívání webových stránek za účelem sestavování zpráv o aktivitách webových stránek a poskytování dalších služeb souvisejících s užíváním webových stránek a využíváním internetu v souvislosti s provozovatelem webové stránky. Adresa IP, kterou váš prohlížeč přenáší v rámci služby Google Analytics, nebude spojena s žádnými dalšími údaji v držení společnosti Google. Ukládání souborů cookie můžete zabránit výběrem vhodných nastavení v prohlížeči; musíme však upozornit, že v tomto případě nebudete moci používat všechny funkce tohoto webu. Kromě toho můžete také zabránit společnosti Google shromažďovat data vygenerovaná cookie o vašem používání webových stránek (včetně vaší IP adresy), stejně jako zpracování těchto dat společností Google v budoucnu tím, že stáhnete a nainstalujete plug-in prohlížeče dostupný na (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs).

"Další informace najdete na stránce https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs nebo https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs

(Obecné informace o službě Google Analytics a ochraně dat). Musíme zdůraznit, že na našich webech služby Google Analytics byl kód ""anonymizeIp ();"" rozšířen o anonymizaci adres IP, čímž byl odstraněn poslední oktet. [sic]"


Google AdWords

Pomocí programu Google AdWords pro inzerci online a sledování konverzí používáme službu Google AdWords. Sledování konverzí Google je analýzou poskytovanou společností Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA, "Google"). Soubor cookie bude nastaven, pokud přijdete na naši webovou stránku prostřednictvím reklamy Google. Tyto soubory cookie vyprší po 30 dnech a nepoužívají se k osobní identifikaci. Pokud navštívíte některé stránky v rámci našeho webu a soubor cookie dosud neuplynul, mohou Google i my sami zjistit, že jste klikli na inzerát a že byl na tuto stránku směrován. Každý inzerent AdWords obdrží jiný soubor cookie, tzn. soubory cookie nelze sledovat prostřednictvím webových stránek inzerenta. Informace získané pomocí konverze cookies se používají k vytváření statistik konverzí pro inzerenty, kteří se rozhodli pro sledování konverzí. Inzerenti mohou zjistit celkový počet uživatelů, kteří klikli na reklamu, a byli přesměrováni na stránku s značkou sledování konverzí. Inzerenti však neobdrží žádné informace, které by umožnily osobní identifikaci uživatelů. Spojení mezi vašimi osobními údaji a vašimi údaji o použití proto není možné. Pokud chcete soubory cookie zakázat pro sledování konverzí, můžete nastavit prohlížeč tak, aby blokoval soubory cookie z následující domény: "googleadservices.com"


Double-click

Používáme Double-click od společnosti Google. Toto je služba nabízená společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Double-click používá soubory cookie pro zobrazení relevantních reklam. Vašemu prohlížeči je přiřazeno anonymní identifikační číslo (ID). Toto číslo se používá ke sledování toho, které reklamy se zobrazují ve vašem prohlížeči a které reklamy byly vámi zobrazeny. Soubory cookie neobsahují osobní údaje. Double-click umožňuje společnosti Google a partnerským webovým stránkám zobrazování reklam, které jsou pro vás relevantní na základě vašich předchozích návštěv našich webových stránek nebo jiných webových stránek na internetu. Informace generované soubory cookies budou obecně předávány k analýze na server Google v USA a uloženy tam. Převod těchto údajů společností Google třetím osobám probíhá pouze na základě zákonných ustanovení nebo v souvislosti s údaji o objednávce. Společnost Google za žádných okolností nebude shodovat s jinými údaji shromážděnými společností Google.

Můžete zabránit ukládání souborů cookies. Shromažďování, zpracování a ukládání dat můžete kdykoli zabránit tím, že provedete příslušné nastavení ve vašem prohlížeči nebo stažením a instalací dostupného zásuvného modulu prohlížeče  pomocí následujícího odkazu: https: //www.google.com/settings/ads/plugin

Vezměte však na vědomí, že v tomto případě nebudete moci v plném rozsahu využívat všechny funkce našich webových stránek.


Sociální sítě

V naší on-line službě najdete odkazy na sociální sítě Facebook, Google+, Instagram a Pinterest, Xing, YouTube a Twitter. Odkazy jsou označeny příslušným logem poskytovatele.

Kliknutím na odkazy otevřete příslušné stránky sociálních sítí, na které se tyto zásady ochrany osobních údajů nevztahují. Podrobnosti o příslušných ustanoveních naleznete v příslušných prohlášeních o ochraně osobních údajů každého poskytovatele; Najdete je na adrese:

Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

Google+: https://www.google.com/policies/privacy/?hl=de

Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388

Pinterest: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy

Xing: https://www.xing.com/privacy

Twitter: https://twitter.com/privacy?lang=de

YouTube: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/


Integrace Facebook Plug-inu

Na našich webových stránkách se používají tzv. Sociální pluginy ("Plug-ins") sociální sítě Facebook, kterou provozuje společnost Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook") . Plug-ins jsou označeny logem Facebooku nebo frází "Facebook Social Plug-in". Přehled pluginů Facebooku a jejich vzhled naleznete zde: developers.facebook.com/plugins

Bezprostřední integrace modulu Plug-in se neuskuteční na naší webové stránce, ale musíte ji explicitně aktivovat. Pokud používáte naši webovou stránku, data z Facebooku nebudou shromažďována, zpracována ani uložena. Pouze pokud aktivujete Plug-in integrovaný v naší webové stránce, bude poprvé vytvořeno přímé spojení se servery Facebook. Aktivace se provádí kliknutím na modul Plug-in. Teprve pak může být použit Plug-in, například může být kliknuto na tlačítko "To se mi líbí".

Aktivací modulu Plug-in získává společnost Facebook informace, které jste získali na naší webové stránce, a to i v případě, že nejste přihlášeni na Facebooku. Tyto informace (včetně vaší IP adresy) jsou přenášeny z vašeho prohlížeče přímo na server Facebook v USA a uloženy tam. Pokud jste přihlášeni na Facebooku, může Facebook návštěvu odkazu přiradit k vašemu účtu. Pokud interagujete s Plug-iny, například klepnutím na tlačítko "To se mi líbí" nebo odesláním komentáře, jsou odpovídající informace také přenášeny přímo na server Facebook a uloženy tam. Informace jsou také zveřejněny na Facebooku a zobrazeny vašim přátelům.

 Facebook může tyto informace použít pro účely reklamy, průzkumu trhu a návrhům příslušných Facebookových stránek. Za tímto účelem jsou společností Facebook vytvářeny profily zájmů. Abychom vyhodnotili, jakým způsobem využíváte naši webovou stránku, pokud jde o inzeráty zobrazené pro vás na Facebooku, informovali ostatní uživatele Facebooku o vašich aktivitách na našich webových stránkách a poskytovat další služby týkající se používání Facebooku.

Pokud nechcete, aby od vás Facebook příjímal jakákoliv data, nemusíte nic dělat, protože přenos dat probíhá až po prvním kliknutí na modul Plug-in a souhlasu s používáním dat. Pokud byl udělen souhlas se shromažďováním, zpracováním a ukládáním dat, může být k němu kdykoli vznesena námitka opětovným otevřením webových stránek.

Přečtěte si prosím zásady ochrany osobních údajů pro účely a rozsah sběru dat a dalšího zpracování a používání dat prostřednictvím Facebooku, stejně jako práva a možnosti nastavení pro ochranu vašeho soukromí: www.facebook.com/policy.php.


Použití YouTube

Naše webové stránky používají pluginy z YouTube, které provozuje společnost Google. Provozovatelem stránek je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Pokud navštívíte jednu z našich stránek vybavených plug-inem YouTube, je navázáno spojení se servery YouTube. Zde je server YouTube informován o tom, které z našich stránek jste navštívili.

Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, povolíte službě YouTube, aby přímo sdružil vaše surfovací návyky s vaším osobním profilem. Tomuto můžete předejít odhlášením z účtu YouTube a odstraněním souborů cookies YouTube.

Další informace o správě uživatelských dat naleznete v zásadách ochrany osobních údajů YouTube na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/


Newsletter

Když se přihlásíte k odběru našeho newsletteru, vaše e-mailová adresa bude použita k propagačním účelům, dokud se neodhlásíte.Pravidelně obdržíte e-mailem informace o aktuálních tématech či zvláštních příležitostech, například speciálních akcíchh. E-maily mohou být přizpůsobeny a individualizovány na základě našich informací o vás.

Pokud jste nám písemně neudělili svůj souhlas, použijeme pro registraci našeho zpravodaje tzv. Dvojitý opt-in postup, tj. Zašleme vám e-mailový zpravodaj pouze tehdy, pokud jste nám dříve výslovně potvrdili, že bychom měli aktivovat zasílání newsletteru. Poté vám zašleme e-mail s upozorněním a požádáme vás, abyste potvrdili, že chcete dostávat náš newsletter kliknutím na odkaz uvedený v tomto e-mailu.

Nechcete-li nadále dostávat naše newslettery, můžete tak kdykoliv učinit, aniž byste museli vynaložit jakékoliv náklady. Jednoduše použijte odkaz na odhlášení, který je součástí každého newsletteru, nebo nám či našemu inspektorovi ochrany údajů zašlete e-mail.


Kontaktní formulář

Chcete-li použít kontaktní formulář na naší webové stránce, jsou vyžadovány osobní údaje, jako je jméno a e-mailová adresa. Shromažďujeme a používáme údaje přenášené prostřednictvím kontaktního formuláře výlučně za účelem zodpovězení vašeho dotazu nebo vašeho požadavku.

Po zpracování tohoto požadavku jsou údaje nejprve uloženy pro případ jakýchkoli dotazů. Lze však kdykoliv požádat o smazání údajů, jinak dojde ke smazání po úplném vyřešení problému.

 


Další informace

Odkazy na jiné webové stránky

Naše webové stránky obsahují odkazy na jiné webové stránky. Tyto odkazy jsou tak obvykle označeny. Nemáme žádný vliv na to, do jaké míry jsou propojené webové stránky v souladu s platnými předpisy o ochraně údajů. Proto doporučujeme informovat se o příslušných zásadách ochrany osobních údajů na konkrétních stránkách.

Práva datových subjektů

Máte právo na informace o datech, které jsme o vás uložili, stejně jako na opravu, zablokování nebo odstranění těchto údajů podle potřeby. Kontaktní osobou je náš inspektor ochrany údajů.

Stejně tak můžete kdykoliv zrušit jakýkoliv souhlas, který jste dříve udělili. Kontaktní osobou je náš inspektor ochrany údajů.

Kontakt

Další informace o nakládání s osobními údaji vám poskytne pověřenec pro ochranu osobních údajů společnosti DAW SE.

Český Caparol s.r.o.
Litvínovice 32
370 01 České Budějovice
Česká republika

Změny v těchto zásadách ochrany osobních údajů

Stav zásad ochrany osobních údajů je uveden datem (níže). Vyhrazujeme si právo kdykoliv změnit tyto zásady ochrany osobních údajů. Aktuální verze je k dispozici přímo na této webové stránce. Pravidelně navštěvujte tuto webovou stránku a informujte se o aktuálních pravidlech ochrany osobních údajů.

Stav těchto zásad ochrany osobních údajů: říjen 2017