Přeskočit navigaci
Čisté provrchy
ve zdravotnických
zařízeních
Čisté provrchy
ve zdravotnických
zařízeních

DisboPOX W 447

Řešení pro hygienicky čisté povrchy ve zdravotnických zařízeních

Zpracování potravin, nemocnice, operační sály, laboratoře, to všechno jsou prostory, kde je kladen mimořádný důraz na hygienu prostředí. Čistota je zde alfou i omegou. A nejen prostá čistota, jak ji známe ze svých domovů. Je zde nutná dokonalá čistota, sterilní, bez škodlivých mikroorganismů. Stěny a podlahy je třeba nejen mýt, ale i pravidelně desinfikovat. A k tomu musí mít jejich povrch potřebnou odolnost. Prvotřídním řešením je dvousložkový epoxidový nátěr DisboPOX W 447. Nátěr je možné použít přímo na minerální podklad (betonová podlaha, omítnutá stěna, etc.), nebo na sklotextilní tkaninu. Pro dobrou čistitelnost se v těchto případech doporučuje hladký povrch.

Snadná čistitelnost

Pro snadné a časté mytí je nutný povrch, který je hladký, pevný a dostatečně odolný. Tomu nátěr epoxidovou pryskyřicí DisboPOX W 447 plně vyhovuje. Je odolný, tvrdý, a nemá spáry jako keramické obklady. Proto je jeho čištění snadné a jednoduché. K čištění také přispívá odolný povrch. Evropská norma pro interiérové barvy EN 13300 proto stanovuje pět tříd odolnosti mokrému čištění. První třída je nejodolnější, musí mít po 200 cyklech čištění úbytek vrstvy max. 5 µm. DisboPOX W 447 vykazuje úbytek 0,05 µm, tedy o dva řády nižší, než je požadavek normy pro nejnáročnější kategorii.

Odolnost desinfekci

Zejména v nemocnicích a v operačních sálech je nezbytné povrchy stěn i podlah pravidelně desinfikovat. K tomu musí mít povrchová úprava dostatečnou odolnost. Desinfekční prostředky ji nesmějí nikterak narušovat, rozpouštět, nebo se do ní vsakovat. Těmto požadavkům opět nátěr DisboPOX W 447 plně vyhovuje. Je ověřena jeho odolnost desinfekčním prostředkům, ať už jsou na bázi chlóru, alkoholů, aldehydů, fenolů nebo aminů. Rovněž byla ověřena účinnost desinfekce na povrchu nátěru.

Nenasákavost

Aby povrch stěn i podlah bylo možné pravidelně a účinně čistit, musí být nenasákavý. Nasákavý povrch by byl po čištění dlouho vlhký (a vlhko je prostředí vhodné pro množení mikroorganismů), případně by se do něj vsakovaly nečistoty a cizí látky při potřísnění povrchu. Nátěr Disbopox W 447 byl testován tlakem 5 barů po dobu 72 hodin, a prokázala se jeho nenasákavost. 

Přídržnost k podkladu

Nátěr musí dobře a pevně držet na podkladu. Nátěr, který by se snadno odděloval a tím ztrácel svou kompaktnost, není pro pravidelné čištění a desinfekci vhodný. DisboPOX W 447 byl testován na přídržnost k betonu. Výsledkem bylo, že přídržnost nátěru k podkladu je vyšší, než pevnost podkladu samotného. Jinými slovy – spíše se rozlomí beton, než by se nátěr odtrhl od betonu.

Ověření vlastností

Všechny výše uvedené vlastnosti ověřil výrobce u příslušných zkušebních autorit – Kiwa GmbH Polymer Institut nebo Dr. Robert-Murjahn-Institut.  Dále byl nátěr testován u DIBt podle evropské normy EN 13813 na použití ve společenských místnostech s požadavky na emise s výsledkem „prima Klima WEP II“.

  • odolný vůči dezinfekčním prostředkům
  • zkoušky pro použití v potravinářském průmyslu
  • dekontaminovatelný podle DIN 25 415
  • difuzní
  • minimalizované emise

více o produktu