Přeskočit navigaci

Naše zásady jako čestného obchodního partnera

Skupina společností DAW zastřešuje řadu silných značek a je férovým a spolehlivým partnerem pro zaměstnance, zákazníky, dodavatele a další obchodní partnery.

Jsme si vědomi toho, že náš hospodářský úspěch si zajistíme a budeme v něm pokračovat pouze tehdy, budeme-li jednat eticky a právně odpovědně. Integrita je proto pro nás stěžejní - ti, kdo jednají bezúhonně, jsou spravedliví a nejednají se škodlivým úmyslem. Dodržování zákonů je pro nás tedy více než pouhé dodržování zákonů. Dodržujeme také naše interní pravidla chování a jednáme v souladu s našimi firemními hodnotami. Tyto hodnoty nám poskytují rámec pro naši každodenní práci a řídí nás při jednání se zákazníky, obchodními partnery a kolegy.