caparol_pim_import/caparol_cz/products/image/220891/062503_OptiSilan_TiefGrund.png

OptiSilan Tiefgrund

Hluboko pronikající hydrofobní silikonová penetrace pro vnější i vnitřní použití
 • Účel použití

  OptiSilan TiefGrund je průhledný  penetrační základní nátěr na bázi silikonové pryskyřice. Zpevňuje vysoce porézní, savé, drolící se omítky, zdivo, betonové povrchy a sádrokartony, sádrové omítky, sádrová plniva a slabě vázaná disperzní plniva. Po jeho aplikaci lze aplikovat disperzní a silikonové barvy. OptiSilan TiefGrund zvláště hluboce proniká do podkladu je hydrofobní, protože obsahuje polysiloxanová pojiva s velmi jemnými částicemi.

  Vlastnosti

  ■ Hluboko pronikající účinek díky polysiloxanhydrosolu
  ■ Odpuzuje vodu
  ■ Velmi dobré zpevňující vlastnosti
  ■ Ideální pro ThermoSan, AmphiSilan-plus a Muresko

  Materiálová báze

  Kombinace polysiloxanu a speciální syntetické disperze

  Balení / velikosti nádob

  2,5 a 10 l

  Barevné odstíny

  Zeleně-transparentní

  Skladování

  V chladu, chraňte před mrazem.

  Hustota

  cca 1,0 g/cm3

  Vhodnost podle technické informace č. 606 definice oblastí použití

  Interiér 1Interiér 2interiér 3Exteriér 1Exteriér 2
  +++++
  (-) nevhodné / (o) podmíněně vhodné / (+) vhodné

  Vhodné podkladové materiály

  Substráty musí být suché, čisté a zbavené všech látek, které mohou bránit dobré přilnavosti.

  Postup nanášení

  Aplikací štětcem dosáhnete plného, zpevňujícího účinku, pokud je aplikováno dostatečné množství. Je také možné použití Airless zařízení.

  Postup nanášení jednotlivých vrstev

  OptiSilan Tiefgrund nemusíte ředit pro normálně savé podklady.
  Je-li to nutné, zřeďte 1 dílem pitné vody a aplikujte mokrým štětcem, dokud nebude substrát zcela nasycen.
  Základní nátěr nesmí vytvářet uzavřený lesklý film.

  Spotřeba

  cca. 150 - 250 ml /m2, v závislosti na savosti a povaze podkladu. Přesná spotřeba musí být stanovena zkušební aplikací.

  Podmínky při zpracování

  Teplota produktu, okolního vzduchu a substrátu: min. +5° C až max. +30° C.

  Vysychání / doba vysychání

  Při + 20° C a 65% relativní vlhkosti, přefiltrovatelné po cca. 12 hodin. Při nižších teplotách podle toho prodlužte dobu schnutí.

  Čistění nářadí

  Ihned po použití vyčistěte nářadí / vybavení vodou.

  Nanášení systémem airless

  Úhel postřiku: 60°
  Tryska: 0,029"
  Stříkací tlak: 50 bar

  Upozornění

  OptiSilan TiefGrund není vhodný pro vodorovné povrchy ovlivněné vodou.

  Bezpečnostní pokyny a doporučení (stav v době tisku)

  Není nebezpečnou látkou nebo směsí.
  Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí.
  Obsahuje: 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on, reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1), reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

  Likvidace

  Kapalný materiál předejte na sběrné místo pro staré barvy / laky a zlikvidujte zbytky sušeného / vytvrzeného produktu jako stavební a demoliční odpad nebo komunální / domácí odpad.

  Mezní hodnota EU pro obsah látek VOC (těkavých organických sloučenin)

  Tento produkt obsahuje max. <1 g / l VOC.

  Prohlášení o obsažených látkách

  Polyakrylová pryskyřice, voda, přísady, konzervační látky (methly- / benzisothiazolinon)

  Servisní středisko pro zákazníky

  Caparol zákaznická podpora: Tel.: +420 224 324 123E-Mail: info@caparol.czwww.caparol.cz

  Technické informace

  Bezpečnostní listy

  Informace

  Technické informace

  Bezpečnostní listy

  Informace