Přeskočit navigaci
Caparol
Clean
Concept
Caparol
Clean
Concept

Jak získat záruku v programu Caparol Clean Concept

1.

Kontaktovat společnost Caparol a domluvit si termín inspekční prohlídky.

2.

Obchodní zástupce provede inspekční prohlídku fasády domu, doporučí postup sanace a předá vám veškeré potřebné informace o dalším postupu. Po analýze vám bude předán vyplněný Inspekční protokol.

3.

Inspekční protokol bude obsahovat rovněž schválené, odborně způsobilé realizační firmy ze spádové oblasti, které jsou certifikované pro provádění prací v Caparol Clean Conceptu.

4.

Vybraná Certifikovaná realizační firma provede sanaci fasády v souladu s technologickým postupem a pokyny uvedenými v Inspekčním protokolu.

5.

V průběhu sanace fasády vede Certifikovaná realizační firma Caparolem schválenou realizační dokumentaci.

6.

Investor kontroluje postup prací i dokumentaci a na závěr předloží dokumentaci o provedené sanaci společnosti Caparol. Dokumentace musí obsahovat potvrzení/doklad o použitých výrobcích a spotřebovaném množství, odpovídajícím doporučeným spotřebám a závěrům inspekční prohlídky, realizační dokumentaci a doklady o splnění případných podmínek z Inspekčního protokolu.

7.

Po kontrole správnosti a úplnosti dokumentace Caparol vystaví záruční list.