caparol_pim_import/caparol_cz/products/image/68163/CAPI001123_IEPIC_meldorf_CZ.png

Meldorfer obkladové pásky

Ploché obkladové pásky na úpravy fasád a vnitřních ploch s optickým vzhledem režného zdiva nebo zdiva z přírodního kamene.

Účel použití

Úprava povrchu na individuální výtvarné řešení kombinovaného tepelně izolačního systému Capatect, i na jiné rovné, pevné a nosné podklady.

Vlastnosti

 • organicky pojené hotové omítkové dílce na způsob keramických pásků
 • reakce na oheň A2-s1, d0 podle ČSN EN 13501-1
 • převážně z minerálních surovin
 • odolné vlivům povětrnosti a UV záření
 • prodyšné pro vodní páry
 • odolné mechanickému namáhání
 • odolné proti nárazům a poškrábání, snadno se čistí
 • ruční výroba
 • tloušťka cca 4-6 mm

Dodávané typy

Standardní formát (tloušťka 4-6 mm), Typ „pískovec" ve smíšeném formátu (tloušťka 4–6 mm).
Zvláštní odstíny, formáty a povrchové úpravy na dotaz.


Typ:  cihla
Typ páskůBaleníSpotřeba
Přímé pásky
(240 x 71 mm)
3,0 m2/karton
= 144 ks
48 ks/m2
Rohové pásky ¾

Rohoý díl s hlavou a ¾ běhounu
(175 x 115 x 71 mm)

3,0 m/karton
= 36 ks
12 ks/m rohu
(= 0,29 m2 plochy)
Rohové pásky 1/1

Rohový díl s hlavou a celým běhounem
(240 x 115 x 71 mm)

3,0 m/karton
= 36 ks
12 ks/m rohu
(= 0,36 m2 plochy)

Typ: pískovec
Typ páskůBaleníSpotřeba
Přímé pásky
(300 x 52 mm)
(300 x 71 mm)
(300 x 135 mm)
3,0 m2/karton obsahuje:
45 ks
45 ks
19 ks
závisí na rozložení jednotlivých formátů
Rohové pásky 1/1
Rohový díl s hlavou a celým běhounem
(240 x 115 x 52 mm)
(240 x 115 x 71 mm)
(240 x 115 x 135 mm)
3,0 m/karton obsahuje:
12 ks
12 ks
9 ks

Typ: Exklusiv
Typ páskůBaleníSpotřeba
Přímé pásky
OSLO, STOCKHOLM, KOPENHAGEN
(40 x 400 mm)

3,0 m2/karton
=141 ks
47 ks / m2

Rohové pásky
OSLO, STOCKHOLM, KOPENHAGEN
(40 x 105 x 240 mm)

3,0 m/karton
= 60 ks

20 ks / m

Pro dosažení přirozeného vzhledu je třeba vzít v úvahu mírné rozměrové tolerance.

Barevné odstíny

OdstínVariaceFormát
Altweiß-Cihla
Antikhell, dunkelCihla
Brandenburg-Cihla
Dithmarschen-Cihla
Friesland-Cihla
Hamburg-Cihla
Juistbeige, beige-grau, beige-gelbCihla
Mecklenburghellrot, mittelrot, dunkelrot a brandCihla
Oldenburghellrot, mittelrot, dunkelrotCihla
Rotbunthell, mittel, dunkelCihla
Syltgelb, orange, gelb-orangeCihla
Westerwaldgrau-mittel, grau-rötlich, grau-grünstichCihla
Grau-Pískovec
Gelb-Pískovec
Rot-Pískovec
Formát Exklusiv
OSLOhell, dunkel40 x 400 mm
STOCKHOLM-40 x 400 mm
KOPENHAGEN-40 x 400 mm
Tyto barevné odstíny jsou baleny namíchané v různých variacích a zpracovávají se smíšené za
účelem získání přirozené hry barev. Pokud má být barva jednotná, je třeba ji specielně objednat
jako zvláštní odstín.
Aby bylo možné dosáhnout přirozené hry barev, musí se barevné odstíny objednat jednotlivě a
zpracovávat rovněž smíšené.

Skladování

Chráňte proti přehřátí a vlhkosti (obal!).

Tepelná vodivost

0,70 W/(m · K)

Ekvivalentní tloušťka vzduchové vrstvy ve vztahu k difuzi sdH2O

sd: cca 0,45 m podle EN ISO 7783

(Meldorfer obkladové pásky + Meldorfer 080 lepicí tmel - ca. 7 mm)

Reakce na oheň

A2-s1, d0 podle ČSN EN 13501-1

Kapilární pohlcování vody

cca 0,27 kg/(m2 · h0,5)

Doplňkové výrobky

 • Meldorfer 080 lepicí tmel
 • Meldorfer 081 spárovací tmel

Úvod

K ochraně před deštěm během vysychání zakryjte v případě potřeby lešení plachtami. Vlivem použití přírodních surovin jsou možné malé barevné rozdíly. Proto používejte materiál jedné výrobní šarže, nebo různé šarže předem navzájem promíchejte.

Vhodné podkladové materiály

Doporučená základní vrstva ETICS:
- Capatect 190
- Capatect 186M

Ostatní podklady:
- Malty skupiny PII, PIII a podobné
- Beton
- Nosné minerální omítky a nátěry
- Sádrokartonové desky a malty skupiny PIV + V v interiéru

Úprava podkladového materiálu

Podklad musí být rovný, čistý, suchý, pevný, nosný a zbavený odpuzujících látek.

Podmínky při zpracování

Během zpracování a ve fázi vysychání nesmí teplota okolního vzduchu a podkladu poklesnout pod +5°C.
Nezpracovávejte na plochách rozehřátých slunečním zářením, a za deště nebo za silného větru.

Čistění nářadí

Okamžitě po použití vodou.

Pomocný nátěr

Na cementem pojené podklady (včetně základních vrstev ETICS), použijte základní nátěr Capatect Putzgrundem, aby se maximálně zabránilo výkvětu.

Pokládání a spárování

Některé odstíny řady Meldorf jsou tvořeny variacemi odstínů. Aby se dosáhlo hry barev na povrchu, musí být různé variace vzájemně dobře promíchány. Proto karton nezpracovávejte po vrstvách, abyste se vyhnuli koncentraci jednotlivých odstínů barvy.
Plochu, která má být pokryta, rovnoměrně rozdělte vodorovně na pásy výškovými značkami (šňůrou).
Formát cihla: cca 33 cm = 4 řady
Formát "pískovec": individuálně
Přitom dodržujte cca 12 mm šířku spáry.

Exklusiv Typ OSLO, KOPENHAGEN, STOCKHOLM
300 mm = 6 řad
Přitom dodržujte cca 10 mm šířku spáry.


Pokud je třeba dodržovat pevné linie (např. okenní překlady), měly by sloužit jako výchozí bod pro měření. Při dělení výšky lze vzít v úvahu mírné rozměrové posuny.

Lepení obkladových pásků se provádí nejúčelněji shora dolů počínaje rohovými obkladačkami. Lepicí tmel Meldorfer je třeba nanášet vždy v pásech mezi výškovými značkami a vodorovně sjednotit ozubeným hladítkem (ozubení 4 x 6 mm).

 

U typu „pískovec" lze pravidelnou nebo libovolnou kombinací různých formátů a příslušných přířezů docílit harmonického utváření plochy. Přednostně by se měly v tomto sortimentu vzájemně kombinovat barevné odstíny šedé, žluté a červené.

Jednotlivé pásky je nutno posuvným pohybem řádně zatlačit do lepicího tmelu tak, aby nevznikaly dutiny. Vždy se smí nanášet jen tolik tmelu, kolik lze bezprostředně obložit. Je třeba dbát na přesné uspořádání vazby.

Po obložení se tmel v oblasti spár rovnoměrně rozetře plochým štětcem o šířce 10 mm a zapracuje se do boků obkladových pásků. Přechody lepicí malty do pásků musí být těsné, aby nemohlo dojít k průniku vody za obkladový pásek. Přebytečný materiál nechte mírně zaschnout a plochu otřete smetáčkem, plochým štětcem apod., aby se odstranily uvolněné zbytky tmelu.

Obkladové pásky je možno na přání také dodatečně vyspárovat Meldorfer
spárovacím tmelem. V tom případě odpadá vyhlazování lepicího tmelu.

Úvod

Ploché obkladové pásky Meldorfer jsou ručně tvarované a individuálně vyráběné výrobky, u kterých
je třeba vzít ohled na rozdíly barevného odstínu a na rozměrové tolerance. Za účelem docílení přirozené hry barev je nutno zabránit nahromadění obkladaček se stejným stínováním v jednom barevném odstínu.

Likvidace

Malá množství odpadu se mohou likvidovat s normálním domovním odpadem. Větší množství podle katalogu EAK (evropský katalog odpadů) 17 09 04 (smíšené stavební a demoliční odpady).

Podrobnější údaje

V tomto tiskopisu není možné pojednávat o veškerých podkladech, které se vyskytují v praxi, a o technických postupech ošetřování těchto podkladů. Pokud by se pracovalo s podklady, které nejsou uvedeny v této technické informaci, bude nutné provést konzultaci s námi nebo s našimi pracovníky služeb zákazníkům. Jsme ochotni Vám kdykoli poskytnout detailní rady k daným objektům.

Servisní středisko pro zákazníky

Caparol zákaznická podpora: Tel.: +420 224 324 123E-Mail: info@caparol.czwww.caparol.cz

Technické informace

Technické informace