caparol_pim_import/caparol_cz/products/image/210683/061162_Capatect_Gewebe_650_weiss_CZ.png

Capatect Gewebe 650 weiss

Účel použití

Armovací tkanina do kombinovaných tepelně izolačních systémů (ETICS) Capatect.

Vlastnosti

Sklotextilní výztužová tkanina opatřená apreturou proti alkáliím. Používá se pro vyztužení základní vrstvy tepelně izolačních systémů Capatect Standard. Výztužová tkanina zabraňuje vzniku teplotně podmíněných trhlin v základní vrstvě systému.Vlastnosti:

  • úprava proti posunutí
  • vysoká pevnost v tahu
  • bez obsahu změkčovadel
  • odolnost proti alkáliím
  • rozměry oček 4 x 4 mm
  • zastřižený okraj
  • apreturní základ: 20 - 30 %, organický
  • výchozí pevnost v tahu: (po osnově a po útku): 2200/ 2000 N / 5 cm
  • plošná hmotnost: 165 g/m2 ± 5 % podle normy DIN 53854
  • ztráta pevnosti v tahu po uložení v alkalickém prostředí: < 50 % (28 dnů v 5 % roztoku NaOH nebo 24 hod. v alkalickém roztoku pH 12,5 / 60°C)

Balení / velikosti nádob

Role 50 m, šířka 1100 mm = 55 m2

Barevné odstíny

Bílá s potiskem.

Skladování

V suchém prostředí

Technická data

- apreturní základ: 20 - 30 %, organický
- výchozí pevnost v tahu: (po osnově a po útku): 2200/ 2000 N / 5 cm
- plošná hmotnost: 165 g/m2 ± 5 % podle normy DIN 53854
- ztráta pevnosti v tahu po uložení v alkalickém prostředí: < 50 % (28 dnů v 5 %
roztoku NaOH nebo 24 hod. v alkalickém roztoku pH 12,5 / 60°C)

Postup nanášení

Při aplikaci dodržujte ustanovení montážního postupu tepelně izolačních systémů
Capatect.
Příslušnou armovací hmotu nanášejte v šíři pásu tkaniny celoplošně na izolační desky a
do hmoty zatlačte bez záhybů výztužovou tkaninu Capatect. Sousední pásy pokládejte v
přesahu cca 10 cm. Poté zatmelte ještě do mokré hmoty tak, aby se zajistilo celoplošné
zakrytí tkaniny. Je nutno dodržovat příslušnou tloušťku základní vrstvy, která se řídí
danou armovací hmotou.

Spotřeba

1,1 m2/m2

Likvidace

Zbytky materiálu likvidujte podle instrukcí pro kód EAK 101103 (staré materiály ze
skelných vláken) nebo pro kód EAK 170904 (smíšené stavební a demoliční odpady).

Technické poradenství

V tomto tiskopisu není možné pojednávat o veškerých podkladech, které se vyskytují v
praxi, a o technických postupech natírání těchto podkladů. Pokud by se pracovalo s
podklady, které nejsou uvedeny v této technické informaci, bude nutné provést konzultaci
s námi nebo s našimi pracovníky služeb zákazníkům. Jsme ochotni Vám kdykoli
poskytnout detailní rady k daným objektům.

Servisní středisko pro zákazníky

Caparol zákaznická podpora: Tel.: +420 224 324 123E-Mail: info@caparol.czwww.caparol.cz