caparol_pim_import/caparol_cz/products/image/230439/063644_CapaWood_Express_Teak_2_5_L_NEE3.png

CapaWood Express

Ekologická, tenkovrstvá, vodouředitelná lazura
 • Účel použití

  Ekologická, tenkovrstvá lazura na vodní bázi na dřevo v interiéru i exteriéru.
  Lazura odolává vlivům povětrnosti a chrání dřevo před vlhkostí a jinými vlivy počasí.
  CapaWood Express se výborně hodí na dřevěné obklady stěn a stropu, ploty, balkonové obklady, lepené nosníky a dřevostavby.

  Vlastnosti

  tixotropní
  vodouředitelná
  Hydropearl efekt®
  snadné zpracování
  hedvábně matný vzhled
  vysoká ochrana proti UV záření

  CapaWood Performance „bezbarvý" nemá ochranu proti UV záření. Používejte jí jako základní nátěr pod probarvené CapaWood Performance

  Materiálová báze

  Alkydová pryskyřice, pigmenty

  Balení / velikosti nádob

  0,75 a 2,5 l

  Barevné odstíny

  Bílý, Bezbarvý, Light Oak, Pinie, Sweet cherry, Teak, Palisander a Green

  Skladování

  V chladu, chraňte před mrazem.

  Hustota

  cca 0,83 g/cm3

  Úprava podkladového materiálu

  Povrch musí být čistý, pevný, suchý, bez oleje, vosku a mastnoty. Před aplikací zbruste nesoudržné části a zašedlé části dřeva. Odstraňte prach a nečistoty z povrchu dřeva. Vlhkost dřeva by neměla přesahovat u tvrdého dřeva 12% a u měkkého dřeva 15%.

  Příprava materiálu

  Produkt dobře promíchejte.

  Postup nanášení

  Na nové a surové dřevo aplikujte 1 - 2 nátěry CapaWood ExpressGrund a následně 2 – 3 nátěry Capawood Express.
  Hluboce proniká do struktury dřeva a zlepšuje ochranu proti vlhkosti a plísním. Pigmentovaný CapaWood Express zajišťuje ochranu proti UV záření.

  Ředění

  Neřeďte!

  Postup nanášení jednotlivých vrstev

  Na čelech a řezných hranách aplikujte minimálně 1 další vrstrvu

  Spotřeba

  80 ml/m2 pro jeden nátěr v závislosti na savosti podkladu.

  Podmínky při zpracování

  Zpracovávejte při teplotě vyšší než +5o C.

  Vysychání / doba vysychání

  Druhou vrstvu je možné aplikovat za suchého počasí cca po 1 hodině při 20°C a 65% vzdušné vlhkosti. Zcela suchá je po 3 - 4  hodinách. Nízké teploty a vysoká vzdušná vlhkost prodlužují dobu schnutí.

  Čistění nářadí

  Ihned po aplikaci omyjte vodou.

  Bezpečnostní pokyny a doporučení (stav v době tisku)

  Tento produkt je "ošetřeným produktem" podle nařízení EU 528/2012 a obsahuje následující biocidy: Propiconazol (CAS č. 2634-33-5) a obsahuje následující biocidní účinnou složku: 1,2benzotiazol-3(2H)on, může vyvolat alergickou reakci. Výrobek není nebezpečnou směsí ve smyslu zákona. Přesto však při jeho používání dodržujte běžná hygienická pravidla pro zacházení s chemickými výrobky.
  Uchovávejte mimo dosah dětí. Při kontaktu s očima nebo kůží okamžitě důkladně omyjte vodou. Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

  Mezní hodnota EU pro obsah látek VOC (těkavých organických sloučenin)

  Evropský limit pro obsah VOC látek tohoto výrobku (Kat. A/f): 130 g/ l. Tento výrobek obsahuje max. 5 g/l VOC.

  Servisní středisko pro zákazníky

  Caparol zákaznická podpora: Tel.: +420 224 324 123E-Mail: info@caparol.czwww.caparol.cz