caparol_pim_import/caparol_cz/products/image/256744/068748_Muresko-web_CZ.png

Účel použití

Fasádní nátěr na hladký nebo strukturovaný podklad. Silikonová fasádní barva s velice dobrou ochranou proti vlhkosti, vysokou prodyšností pro vodní páry a dostatečnou prodyšností pro CO2. SilaCryl báze zaručuje širokou škálu barev, odolnost vůči vlivům povětrnosti, odolnost před křídováním a přídržnost jako nejlepší barvy na bázi čistých akrylátů.

Na hrubých podkladech Muresko zachovává nebo zalívá strukturu – podle stupně naředění. Barva je zvláště vhodná pro renovační nátěry nosných nátěrů pórobetonových velkoplošných stavebních dílů.

Vlastnosti

  • široká barevná škála
  • ředitelná vodou, šetrná k životnímu prostředí a s minimálním zápachem
  • odolná vlivům povětrnosti
  • odpuzuje vodu
  • odolná alkáliím, nezmýdelňuje
  • snadno se zpracovává
  • výborně kryje na spojích a hranách
  • dodáváno se zapouzdřeným konzervačním prostředkem proti poškození povlaku z důvodu tvorby řas a plísní

Materiálová báze

Silikonová pryskyřice + disperze čistých akrylátů

Balení / velikosti nádob

10 L a 2,5 L

Barevné odstíny

Bílý
Při požadavku na 100 a více litrů od jednoho odstínu nechte potřebný odstín namíchat ve výrobě.  
Muresko lze také tónovat na zařízení ColorExpress ve všech běžných barevných kolekcích. Aby se zabránilo chybám v barevnosti, překontrolujte před aplikací správnost barevného odstínu. Na ucelené ploše zpracovávejte pouze materiál z jedné výrobní dávky. V případě, že není možné dodat jednu výrobní šarži, materiál dobře promíchejte.

Stupeň lesku

Matný

Skladování

V chladu, chraňte před mrazem.
Trvanlivost v originálním balení minimálně 24 měsíců od data výroby.

Maximální zrnitost

< 100 µm, S1

Hustota

cca 1,5 g/cm3

Tloušťka suché vrstvy

100 – 200 µm, E3

Ekvivalentní tloušťka vzduchové vrstvy ve vztahu k difuzi sdH2O

< 0,14 m – vysoká, V1

Propustnost vody (hodnota w)

<0,1 (kg / (m2 . h0,5)), nízká, W3

Upozornění

Okolí natíraných ploch, zvláště sklo, keramiku, přírodní kámen a kovové součásti pečlivě zakryjte. Aby se zabránilo značení jednotlivých tahů, zpracovávejte barvu najednou, dokud je mokrá.

Vhodné podkladové materiály

Veškeré běžné povrchy fasád.

Úprava podkladového materiálu

Povrch musí být čistý, pevný, suchý,

Nové a stávající intaktní tepelně izolační systémy s povrchovou úpravou z umělých pryskyřic, silikonových pryskyřic, vápenocemetových omítek (PII) s minimální pevností v tlaku podle ČSN EN 998-1 1,5 N/mm2:

Staré omítky zamokra očistěte vhodnou metodou. Při mytí tlakovou vodou pracujte s teplotou max. 60°C a tlakem max. 60 barů. Po omytí nechte dobře vyschnout. Nátěr barvou Muresko po odpovídající přípravě podkladu vycházející z konkrétní omítky.

Omítky skupiny PII a PIII s minimální pevností v tlaku podle ČSN EN 998 – 1 1,5 N/mm2:
Nové omítky lze natírat až po dostatečném vyzrání, 2 týdny při 20° C a 65% relativní vlhkosti vzduchu. Při nevhodných klimatických podmínkách (vítr, déšť) je třeba tuto dobu přiměřeně prodloužit. Dodatečným základním nátěrem přípravkem CapaGrund Universal se sníží riziko vápenných výkvětů na alkalických omítkách třídy PII a PIII, takže lze omítku natírat po 7 dnech. Staré omítky: Opravovaná místa musí dostatečně vyzrát a vyschnout. Na hrubě porézních, nasákavých, lehce pískujících omítkách použijte základní nátěr OptiSilan TiefGrund. Na silně nasákavých a sprašujících omítkách použijte základní nátěr Dupa-Putz­festiger.


Nátěr nových silikonových omítek z produkce společnosti Caparol:
Na nově provedené silikonové omítky (max. do 30 dní po natažení omítky) aplikujte fasádní barvu Muresko bez předchozího penetračního nátěru. V případě delšího časového odstupu konzultujte vhodný penetrační nátěr s technickým poradcem.

Nové silikátové omítky:
Natírejte barvami na silikátové bázi Sylitol Finish 130.

Staré silikátové barvy a omítky:
Pevné nátěry očistěte mechanicky nebo tlakovou vodou za dodržování místních předpisů. Nedržící zvětralé nátěry odstraňte oškrábáním nebo obroušením. Použijte základní nátěr Dupa-Putz­festiger.

Pórobetony s nosnými starými nátěry:
Intaktní plochy očistěte. Základní nátěr OptiSilan TiefGrund. Při porušených starých nátěrech doporučujeme použít speciální nátěry na pórobetony.

Beton:
Betonové plochy s nánosy špíny nebo sprašujícího nátěru očistěte mechanicky nebo tlakovou vodou za dodržování místních předpisů. Na slabě nasákavé nebo nenasákavé podklady použijte základní nátěr CapaGrund Universal. Na hrubě porézních, lehce pískujících popřípadě nasákavých plochách použijte základní nátěr OptiSilan TiefGrund. Na sprašujících plochách použijte základní nátěr Dupa-Putz­festiger.

Cementem pojené desky na bázi dřeva:
Kvůli vysoké alkalitě cementem pojených desek je nutné k zabránění vápenných výkvětů použít základní nátěr Disbon 481 Uniprimer.

Zdivo z lícových cihel:
K nátěru jsou vhodné pouze mrazuvzdorné cihly nebo klinkery bez cizích příměsí. Zdivo musí být spárováno bez trhlin, suché a bez solí.

Základní nátěr přípravkem Dupa-Putz­festiger. Objeví-li se během zpracování hnědé zabarvení, pracujte s bezvodými barvami Synthesan

Nosné nátěry z disperzních barev:
Znečistěné, křídující staré nátěry očistěte tlakovou vodou za dodržování místních předpisů. Základní nátěr přípravkem CapaGrund Universal nebo OptiSilan TiefGrund.

Při jiném způsobu čištění (omytí, okartáčování, otryskání) použijte k základnímu nátěru přípravek Dupa-Putz­festiger.

Nosné nátěry na bázi umělých pryskyřic nebo silikonových pryskyřic:
Staré nátěry očistěte vhodnou metodou. Při mokrém čištění nechte plochy před nátěrem dobře vyschnout. Aplikujte OptiSilan TiefGrund.

Nenosné minerální nátěry:
Beze zbytku odstraňte oškrábáním, obroušením, otryskáním tlakovou vodou za dodržování místních předpisů, nebo jiným vhodným způsobem. Při mokrém čištění nechte plochy před nátěrem dobře vyschnout. Základní nátěr přípravkem Dupa-Putz­festiger.

Plochy znečištěné průmyslovými exhaláty nebo sazemi:
Pracujte s bezvodými barvami Synthesan.

Omítky nebo betonové plochy s trhlinami:
Natírejte barvami Cap-elast.

Plochy napadené plísní:
Napadení plísněmi odstraňte za mokra za dodržování zákonných předpisů. Plochy natřete přípravkem Capatox, a nechte dostatečně vyschnout. Důležité! Neoplachujte. Po vyschnutí natřete fasádu přípravkem OptiSilan TiefGrund a následně aplikujte 2 vrstvy barvou Muresko.

Plochy s výkvěty solí:
Výkvěty solí zasucha okartáčujte. Základní nátěr přípravkem CapaGrund Universal. Při nátěrech ploch s výkvěty solí nelze převzít záruku za dlouhodobou přídrţnost nátěru, popřípadě za výkvěty solí pod vrstvou nátěru.

Opravovaná místa:
Malá chybějící místa opravte tmelem Histolith fasádní renovační tmel. Větší chybějící místa do 20 mm opravte tmelem Histolith fasádní renovační tmel. Opravovaná místa opatřete základním nátěrem.

Příprava materiálu

Před použitím dobře promíchejte.

Postup nanášení

Lze aplikovat stříkáním, válečkem nebo štětcem. Aby se zabránilo značení jednotlivých tahů, natírejte celou plochu najednou, mokré do mokrého. Nátěr není vhodný na vodorovné plochy zatížené vodou.

Ředění

Fasádní barva Muresko je připravená pro aplikacia není nutno ji ředit.
V případě potřebyřeďte: 
Základní nátěr:
 Muresko řeďte max.10% pitné vody případně přidejte max.10% přípravkuOptiSilan TiefGrund.  
Krycí nátěr: Muresko řeďte max. 5% pitné vody.
K zachování struktury hrubého podkladu řeďte základní nátěr 15 – 20% vody, případně přípravku OptiSilan TiefGrund a krycí nátěr řeďte max. 10% pitné vody.

Postup nanášení jednotlivých vrstev

Pro uznání garance v rámci programu Caparol Clean Concept je nutné  dodržet následující podmínky:
Nátěr fasád napadených řasami a plísněmi:
 Řasy a plísně odstraňte mechanicky tlakovou vodou za dodržení zákonných předpisů. Po vyschnutí napusťte očištěnou plochu přípravkem Capatox a nechte znovu dostatečně vyschnout. Po vyschnutí  fasády aplikujte penetrační nátěr přípravkemOptiSilan TiefGrund nebo a následně aplikujte fasádní barvu Muresko ve dvou vrstvách.
K dosažení nejlepší ochrany proti plísním a řasám je třeba aplikovat  fasádní  barvu Muresko ve dvou vrstvách.
Spotřeba pro hladké povrchy do max. tl. zrna 1,5 mm je 0,3 – 0,4 l/m2 (ve dvou vrstvách).
Spotřeba pro hrubší povrchy pro tl. zrna 2 mm a více je 0,4 – 0,6 l/m2 (ve dvou vrstvách).
Tloušťka vrstvy musí dosahovat uprostřed minimálně 200 µ. Každý následný  nátěr se spotřebou 0,2 l/m2 zvyšuje tloušťku vrstvy o dalších 100 µ.

Nátěr nových silikonových omítek z produkce společnosti Caparol:
Na nově provedené silikonové omítky (max. do 30 dní po natažení omítky) aplikujte fasádní barvu Muresko bez předchozího penetračního nátěru. V případě delšího časového odstupu konzultujte vhodný penetrační nátěr s technickým poradcem. 

Fasádní barva Muresko je připravená pro aplikaci a není nutno ji ředit. V případě potřeby řeďte: základní nátěr: Muresko max. 5 % neředěným OptiSilan TiefGrundem, krycí nátěr: Muresko max. 5 % neředěným OptiSilan TiefGrundem.


Spotřeba

Spotřeba pro hladké povrchy do max. tl. zrna 1,5 mm ve dvou vrstvách je 0,3 – 0,4 l/m2.

Spotřeba pro hrubší povrchy pro tl. zrna 2 mm a více  ve dvou vrstvách je 0,4 – 0,6 l/m2.

Podmínky při zpracování

Zpracovávejte při teplotě +5° až + 30°C pro podklad, materiál a okolní vzduch při zpracování a vysychání. Nenatírejte na přímém slunci a za silného větru.

Vysychání / doba vysychání

Při teplotě 20°C a 65% vzdušné vlhkosti, lze další vrstvu aplikovat cca po 12 hodinách. Nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu mohou prodloužit dobu schnutí.

Čistění nářadí

Ihned po aplikaci omyjte vodou.

Upozornění

Při nátěru tepelně izolačních systémů by součinitel odrazu světla neměl být nižší než 20, s výjimkou speciálních skladeb Dark Side.

Při nátěru stávajících nátěrů pórobetonových konstrukcí by neměl součinitel odrazu světla být nižší než 30.

Certifikace

Muresko  - účinnost vůči působení hub, plísní a vodních řas

Bezpečnostní pokyny a doporučení (stav v době tisku)

Varování. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ ochranné brýle.
PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.
Obsahuje: okthilinon (ISO), 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on, 2-methylisothiazol-3(2H)-on, reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1), reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1).

Likvidace

Na recyklaci odevzdávejte jen beze zbytku vyprázdněné nádoby. 
Zbytky materiálu: Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 (kód 08 01 12). Znečištěné obaly: Plastové obaly (kód 15 01 02).
Vytvrdlé zbytky materiálu likvidujte jako stavební nebo domovní odpad.

Mezní hodnota EU pro obsah látek VOC (těkavých organických sloučenin)

Evropský limit pro obsah VOC látek tohoto výrobku (Kat. A/c): 40 g/ l (2010). Tento výrobek obsahuje max. 20 g/l VOC.

Prohlášení o obsažených látkách

Polyakrylátová pryskyřice/ polysiloxan, titanová běloba, uhličitan vápenatý, křemičitany, voda, filmotvorné pomocné látky, aditiva, konzervační prostředky, látky tvořící ochranný film (octylisothiazolinon, isoproturon, carbendazim, terbutryn).

Servisní středisko pro zákazníky

Caparol zákaznická podpora: Tel.: +420 224 324 123E-Mail: info@caparol.czwww.caparol.cz