caparol_pim_import/caparol_cz/products/image/256743/068747_Carbosol-web_CZ.png

Účel použití

Fasádní barva se speciálně vyvinutou kombinací pojiv Silacryl-silikon s nanostrukturou pigmentů a plnidel. Díky fotokatalytickému účinku a biocidní ochraně se fasádní barva CarboSol vyznačuje aktivním samočisticím efektem a zvýšenou ochranou povrchu proti primárnímu napadení mikroorganismy (řasami a houbami). Zároveň extrémně odpuzuje dešťovou vodu (výrazný „perličkový" efekt) a je paropropustný.
Uhlíková vlákna v barvě působí jako rozptýlená výztuž a nátěr je díky tomu mimořádně mechanicky odolný.Tato kombinace zaručuje dlouhodobě bezchybný vzhled a velmi dlouhou životnost fasády.

Fasádní barva CarboSol je vhodná jako obnovující nátěr původních silikátových nátěrů, na disperzní a silikonové omítky i jako finální nátěr pro zateplovací systémy (ETICS). Pro matný povrch minerálního charakteru je vhodná také pro renovaci fasád u historických staveb.

Vlastnosti

 • ředitelná vodou, s minimálním zápachem, šetrná k životnímu prostředí
 • odolná proti povětrnostním vlivům 
 • vysoce propustná pro CO2
 • vodoodpudivá („perličkový" efekt) 
 • obsahuje speciální fotokatalyticky působící pigmenty a biocidní ochrannou složku, zajišťující samočistící efekt a zvýšenou ochranu povrchu proti primárnímu napadení mikroorganismy (řasami a plísněmi)
 • odolná proti agresivním látkám v ovzduší
 • nanoporézní struktura – nevytváří film
 • nízké pnutí, není termoplastická
 • vynikající krycí schopnost
 • vyztužený jemnými uhlíkovými vlákny
 • snadné zpracování

Materiálová báze

silikonová emulze

Balení / velikosti nádob

7 kg a 22 kg

Barevné odstíny

Bílá. Tónování ColorExpress.  Větší množství se tónuje ve výrobě.

Stupeň lesku

Matný

Skladování

V chladu, chraňte před mrazem. Min. trvanlivost 12 měsíců od data výroby.

Hustota

cca 1,48 g/cm3

Tloušťka suché vrstvy

100 – 200 µm

Ekvivalentní tloušťka vzduchové vrstvy ve vztahu k difuzi sdH2O

< 0,03 m, V(vysoká)

Propustnost vody (hodnota w)

< 0,06 (kg/(m2.h0,5)) W3 (nízká)

Vhodné podkladové materiály

Veškeré běžné povrchy fasád.

Úprava podkladového materiálu

Povrch musí být čistý, pevný, suchý,

Vápenocementové a cementové omítky:
Nové omítky je nutno ponechat podle počasí 2 - 4 týdny nenatřené za účelem vytvrdnutí a vyschnutí.

Nátěr nových silikonových omítek z produkce společnosti Caparol:
Na nově provedené silikonové omítky (max. do 30 dní po natažení omítky) aplikujte
fasádní barvu CarboSol bez předchozího penetračního nátěru. V případě delšího časového odstupu konzultujte vhodný penetrační nátěr s technickým poradcem.

Povrch starých, pevných vápenných, vápenocementových a cementových omítek očistěte manuálně nebo strojově za dodržení zákonných předpisů, např. proudem tlakové vody nebo vysokotlakou vodou s přídavkem písku. Otryskání pískem za vlhka lze provádět jen u omítek skupiny P II a P III. Omítky, napadené řasami popřípadě houbami, očistěte proudem vody za dodržení zákonných předpisů a ošetřete přípravkem Capatox podle předpisu.

Na pevné normálně nasákavé omítky aplikujte CarboSol Grund.

Na hrubé porézní nasákavé omítky, uvolňující písek, použijte základní nátěr neředěným přípravkem CarboSol Grund.

Stávající omítky disperzní a silikonové:
Překontrolujte soudržnost omítek s podkladem. Aplikujte první nátěr neředěného CarboSol Grundu

Stávající silikátové nátěry a podklady:
Očistěte povrch mechanicky a tlakovou vodou Odstraňte nesoudržné podklady, uvolňující písek a aplikujte jeden neředěný nátěr CarboSol Grund.

Beton:
Odstraňte případné zbytky odpuzujících látek a látky, uvolňující prach a písek. V případě uvolňování písku, použijte neředěný CarboSol Grund.

Pórobeton:
Aplikujte základní nátěr neředěným přípravkem CarboSol Grund.

Nosné nátěry:

Matné slabě nasákavé nátěry natírejte přímo.

Lesklé povrchy a nátěry lakem zdrsněte. Aplikujte neředěný Capatect Putzgrud.

Nenosné nátěry:
Nenosné nátěry lakem, disperzními barvami nebo vrstvy omítek na bázi umělé pryskyřice a minerální nátěry odstraňte.

Plochy napadené plísní:
Napadení plísněmi odstraňte. Plochy natřete přípravkem Capatox, a nechte dostatečně vyschnout. Důležité! Neoplachujte. Po vyschnutí natřete fasádu neředěným CarboSol Grundem a následně aplikujte 2 vrstvy barvy CarboSol.

Malá defektní místa:
Po předchozí příslušné úpravě natřete barvou Cap-elast podle předpisu na zpracování.

Opravy omítek:
Při opravách otevřených trhlin a poškozených omítkových ploch je třeba dbát na to, aby malta na opravu odpovídala svou pevností a strukturou dané omítce. Opravená místa musí být před provedením nátěru dostatečně zatvrdlá a vyschlá a musí se zásadně fluátovat a omýt. Přitom je nutno dát pozor na to, aby se fluátování provádělo vždy v šíři opraveného místa.
U větších opravených míst vždy fluátujte a omyjte celou plochu (starou i novou omítkou).

Vystupující vlhkost:
Vlivem vystupující vlhkosti se nátěry předčasně zničí. Trvalého úspěchu se dosáhne pouze uložením horizontální izolace. Dobré a dlouho setrvávající řešení poskytuje použití sanačního systému Capatect Sanierputz. Zvláště u starších staveb působí výhodně zakládání vysychajících a odpařovacích zón vyplněním filtrační vrstvy mezi podezdívkou a půdou štěrkem.

Oblasti se solnými výkvěty:
Při natírání povrchů solnými výkvěty nelze poskytnout žádnou záruku na dlouhodobou trvanlivost nátěru ani na zamezení solných výkvětů.

Příprava materiálu

Před použitím dobře promíchejte.

Postup nanášení

Aplikujte: stříkáním, válečkem nebo štětcem

Airless:
úhel 50°
tryska 0,021 – 0,023
tlak 150 – 180 bar

Nespri:
úhel 20°- 30°
tryska 0,017 – 0,019"

tlak 150 – 180 bar
Aplikujte dva nátěry.

Ředění

Materiál je dodáván ve stavu připraveném k použití, není nutné jej ředit.

Základní nátěr
: CarboSol  řeďte v případě potřeby max. 10 % pitné vody.

Finální nátěr:    CarboSol  řeďte v případě potřeby max. 10 % pitné vody.

Velikost baleníMax. ředěníPitné vody
CarboSol22 kg10%max. 1,5l
CarboSol7 kg10%max. 0,5l

Postup nanášení jednotlivých vrstev

Pro uznání garance v rámci programu Caparol Clean Concept je nutné dodržet následující podmínky.
Nátěr fasád napadených řasami a plísněmi: Řasy a plísně odstraňte mechanicky
tlakovou vodou za dodržení zákonných předpisů. Po vyschnutí napusťte očištěnou plochu přípravkem Capatox a nechte znovu dostatečně vyschnout.
Po vyschnutí fasády aplikujte penetrační nátěr neředěným přípravkem CarboSol Grund a následně aplikujte fasádní barvu CarboSol ve dvou vrstvách.
V případě potřeby můžete zředit CarboSol max. 10 % pitnou vodou. Pokud používáte technologii Nespri CarboSol neřeďte!
K dosažení nejlepší ochrany proti plísním a řasám je třeba aplikovat CarboSol ve dvou vrstvách.
Spotřeba pro hladké povrchy do max. tl. zrna 1,5 mm je 0,4 – 0,6 kg/m2 (ve dvou vrstvách).
Spotřeba pro hrubší povrchy pro tl. zrna 2 mm a více je 0,6 – 0,8 kg/m2 (ve dvou vrstvách).
Tloušťka vrstvy musí dosahovat uprostřed minimálně 200 µm. Každý následný
nátěr s přibližnou spotřebou 0,3 kg/m2 zvyšuje tloušťku vrstvy o dalších 100 µm.

Nátěr nových silikonových omítek z produkce společnosti Caparol:
Na nově provedené silikonové omítky (max. do 30 dní po natažení omítky) aplikujte
fasádní barvu CarboSol bez předchozího penetračního nátěru. V případě delšího časového odstupu konzultujte vhodný penetrační nátěr s technickým poradcem.

Materiál je dodáván ve stavu připraveném k použití, není nutné jej ředit.
Základní nátěr: CarboSol  řeďte v případě potřeby max. 10 % pitné vody.
Finální nátěr:    CarboSol  řeďte v případě potřeby max. 10 % pitné vody.

Spotřeba

Spotřeba pro hladké povrchy do max. tl. zrna 1,5 mm na dva nátěry je 0,4 – 0,6 kg/m2.

Spotřeba pro hrubší povrchy pro tl. zrna 2 mm a více na dva nátěry je 0,6 – 0,8  kg/m2.

Podmínky při zpracování

Zpracovávejte při teplotě vyšší než +5°C pro podklad, materiál a okolní vzduch při  zpracování a vysychání.

Vysychání / doba vysychání

Při teplotě 20°C a 65% relativní vzdušné vlhkosti, lze další vrstvu aplikovat cca po 12 hodinách. Nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu mohou prodloužit dobu schnutí.

Čistění nářadí

Ihned po aplikaci umyjte vodou.

Upozornění

Používejte vždy nové nářadí, abyste zabránili případné bakteriální kontaminaci z jiných produktů.

Aby bylo možné docílit nátěry o jednotném barevném odstínu, musí se vytvořit rovnoměrně nasákavý podklad. Aby se zabránilo značení jednotlivých tahů a napojení při zpracování větších ploch, využijte dostatečný počet pracovníků a natírejte celou plochu najednou, dokud je barva mokrá.

Při samotném tónování materiálu se doporučuje za účelem zamezení rozdílů barevného odstínu smíchat celkově potřebné množství dohromady.

Zakrývání konstrukcí: Vyčnívající součásti stavby, jako římsy, parapety, koruny na zdivu atd. se musí odborně zakrýt, aby se zabránilo znečištění nebo silnějšímu provlhnutí stěn. Povrchy potřísněné barvou ihned omyjte čistou vodou.

Fasádní barva CarboSol není vhodná pro vodorovné povrchy vystavené vodě a pro nátěry na PVC a dřevo.

Pro zachování speciálních vlastností se přípravek nesmí míchat s jinými přípravky.

Barevné rozdíly: Výrazné rozdíly v zásaditosti, nerovnoměrná nasákavost nebo různé typy podkladu mohou vést ke vzniku skvrn nebo rozdílům v barvě nátěru.


Psací efekt: U tmavých odstínů může mechanické namáhání vést ke světlým pruhům (lámání plniva). Jedná se o produktově specifickou vlastnost všech matných fasádních barev, která neovlivňuje kvalitu nátěru. V případě pololesklých povlaků, jako je např. Amphibolin, je efekt psaní mnohem méně výrazný.

Bezpečnostní pokyny a doporučení (stav v době tisku)

Může vyvolat alergickou kožní reakci. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Obsahuje: 2-methylisothiazol-3(2H)-on, 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on, okthilinon (ISO), 4,5-dichlor-2-oktyl-2H-isothiazol-3-on, reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1), . Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.

Likvidace

Na recyklaci odevzdávejte jen beze zbytku vyprázdněné nádoby.
Zbytky materiálu: Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 (kód  08 01 12). Znečištěné obaly: Plastové obaly (kód 15 01 02).

Mezní hodnota EU pro obsah látek VOC (těkavých organických sloučenin)

Evropský limit pro obsah VOC látek tohoto výrobku (Kat. A/c): 40 g/ l (2010). Tento  výrobek obsahuje max. 40 g/l VOC.

Prohlášení o obsažených látkách

CarboSol obsahuje uhlíková vlákna, silikon, akrylovou disperzi, oxid titaničitý,  uhličitan vápenatý, silikáty, pomocné filmotvorné látky, konzervační látky a vodu.

Servisní středisko pro zákazníky

Caparol zákaznická podpora: Tel.: +420 224 324 123E-Mail: info@caparol.czwww.caparol.cz

Zámek Rychnov nad Kněžnou