caparol_pim_import/caparol_cz/products/image/258674/069108_Silikon_Fassadenputz_W_25kg_CZ.png

Capatect Silikon Fassadenputz W

Účel použití

Strukturovaná silikonová omítka odolná povětrnostním vlivům. Matná, rozpustná ve vodě, hydrofobní, vysoce prodyšná, snadno se zpracovává. Ekologicky šetrná, bez zápachu. Doporučuje se používat jako finální vrstva na tepelně izolační systémy, beton, minerální těsnicí materiály a staré disperzní nátěry.

Vlastnosti

 • prodyšná pro vodní páry
 • hydrofobní, odolná proti znečištění
 • odolná vůči mechanickému zatížení
 • pružná, odolná
 • odolná vůči povětrnostním vlivům a UV záření
 • ekologicky šetrná, neobsahuje rozpouštědla a změkčovadla
 • odolná vůči zásadám, nezmýdelňuje
 • snadno použitelná a zpracovatelná

Balení / velikosti nádob

Vědro 25 kg.

Barevné odstíny

Přírodní bílá. Lze tónovat v široké škále odstínů pomocí tónovacích strojů.

POZNÁMKA: barvy se součinitelem odrazu světla < 20 nejsou určené pro kontaktní tepelně izolační systémy.

Vzhledem k přítomnosti přírodních surovin se mohou vyskytnout malé rozdíly v odstínech. Nejedná se však o vadu výrobku. Z tohoto důvodu by měly být na ucelených plochách použity pouze materiály se stejným číslem šarže. Materiály s různými čísly šarží je třeba před zahájením práce smíchat.

Stupeň lesku

Matný.

Skladování

Uchovávejte v těsně uzavřených nádobách na chladném místě chráněném před přímým slunečním světlem v teplotě od +5 °C do +35 °C. Minimální trvanlivost v neporušeném balení: 24 měsíců od data výroby.

Technická data

 • prodyšnost pro vodní páry – třída V2 – střední – podle ČSN EN 15824
 • ekvivalentní tloušťka vzduchové vrstvy SdH2O (EN ISO 7783-2) max. 0,4 m
 • permeabilita vody max. 0,2 kg, třída W2 – střední – podle ČSN EN 15824
 • přídržnost k betonu, min. 0,3 MPa
 • hustota 1,77 kg / dm³

Pojivová báze

Modifikované organické pryskyřice na silikonové bázi, pigmenty, minerální plniva, aditiva, polymerní vlákna a voda.

Vhodné podkladové materiály

 • minerální povrchy, staré nátěry
  nenatřené betony
  minerální omítky, tmely
  matné emulzní barvy
  tepelně izolační systémy

Úprava podkladového materiálu

Podkladové plochy by měly být rovné, odolné, čisté, suché a nosné. Je třeba odstranit veškerá znečištění, látky snižující přilnavost (například odbedňovací oleje, zbytky malty a jiných materiálů) a odlupující se vrstvy barvy. Povrchy s vysokou nasákavostí a povrchy znečištěné prachem je třeba pečlivě očistit a ošetřit penetračním nátěrem podle druhu a stavu podkladu. Pro vytvoření homogenního vzhledu a zlepšení přilnavosti mezi podkladem a dekorativní omítkou se doporučuje užití pigmentovaného základního nátěru Capatect Putzgrund 605. V případě nanášení tónované omítky by měl mít základní nátěr podobný odstín.

Nové minerální omítky nechte alespoň 2 – 4 týdny vyzrát. Opravovaná místa by měla být před započetím práce dostatečně suchá a zatvrdlá.

Příprava materiálu

Obsah vědra je nutné pečlivě rozmíchat pomaluběžným míchadlem. Pokud je nutné upravit hustotu, v případě manuální aplikace přidejte max. 1 % vody a v případě strojní aplikace max. 2 % vody.

Postup nanášení

Omítku naneste na povrch nerezovým hladítkem nebo vhodným strojním zařízením. Tloušťka vrstvy by měla odpovídat velikosti zrna omítky. Omítku stáhněte na velikost zrna. Vytvořte strukturu plastovým nebo polyuretanovým hladítkem.

Při nanášení omítky je důležité nasadit dostatek pracovníků, aby omítka nezačala zasychat a předešlo se chybám v napojení.

Vlivem použití přírodních plniv může dojít k nepatrnému kolísání barevného tónu. Proto by na souvislých plochách měl být použit materiál z jedné šarže, nebo by se měly materiály z různých šarží předem smíchat.

Během práce je nutné používat pouze čisté nástroje.

Postup nanášení jednotlivých vrstev

Před nanesením omítky je třeba podklad natřít základním nátěrem Capatect Putzgrund 605 tónovaným tak, aby odpovídal přibližně barvě omítky

Spotřeba

Capatect Silikon Fassadenputz K15 cca 2,5 kg / m2
Capatect Silikon Fassadenputz K20 cca 3,0 kg / m2
Capatect Silikon Fassadenputz R20 cca 2,6 kg / m2

Jedná se o orientační hodnoty bez záruky. Přesnou spotřebu určete na zkušební ploše.

Podmínky při zpracování

Během přípravy, nanášení a vysychání by měla teplota podkladu a okolní teplota být mezi + 5 °C a + 30 ºC. S přípravkem je zakázáno pracovat na přímém slunečním světle, za silného větru a v případě vystavení srážkám.

Vysychání / doba vysychání

Při teplotě +20 °C a vlhkosti vzduchu 65 % omítka na povrchu zaschne za 24 hodin. Za 2-3 dny omítka zcela vyschne a je schopná zatížení. V případě nižších teplot a vyšší vlhkosti vzduchu se doba schnutí úměrně zvyšuje.

Během chladných období a v případě zvýšené vlhkosti vzduchu je nutné vzít v potaz prodlouženou dobu schnutí.

Během schnutí by mělo lešení být zakryto plachtou či speciální sítí kvůli ochraně před deštěm.

Čistění nářadí

Nářadí ihned po použití omyjte vodou.

Bezpečnostní pokyny a doporučení (stav v době tisku)

Uchovávejte mimo dosah dětí. Obsahuje tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroxymethyl)imidazo[4,5-d]imidazole-2,5(1H,3H)-dione, 2-n-oktyl-4-isothiazolin-3-on a 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

Prosím pozor (stav v době tisku)

Silikonová omítka Capatect Silikon Fassadenputz není určena pro vodorovné povrchy vystavené působení vody.

Je nutné pečlivě zakrýt sousední plochy, obzvláště potom sklo, keramiku, lakované povrchy, cihly, přírodní kámen, kov, stejně jako neupravené či modře mořené dřevo. Skvrny od omítky je nutné okamžitě opláchnout vodou.

Likvidace

K recyklaci odevzdávejte pouze zcela vyprázdněné obaly. Tekuté zbytky materiálu likvidujte jako Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 – kód odpadu 08 01 12.

Servisní středisko pro zákazníky

Caparol zákaznická podpora: Tel.: +420 224 324 123E-Mail: info@caparol.czwww.caparol.cz