caparol_pim_import/caparol_cz/products/image/23372/020355_Capalac_Disbocolor_781_gruen.png

Capalac Disbocolor 781

Účel použití

Lak ve sprayi na rychlé lakování malých ploch ze dřeva, konstrukčních hmot na bázi
dřeva, oceli, železa, zinku, hliníku, mědi, tvrzeného PVC a nosných starých nátěrů v
exteriéru i interiéru.
782: transparentní lak na různorodé podklady, a jako ochranný lak.
783: protikorozní nátěr ma ocel a železo, zvláště pro tvarově složitější, hůře přístupné
stavební díly. Základní vrstva pod Disbocolor 781.

Vlastnosti

  • výtečná přídržnost
  • protikorozní účinek (783)
  • vysoká stabilita barevného odstínu (781)
  • vysoká stálost lesku
  • rychle zasychá
  • lze dobře čistit
  • bez freonů

Materiálová báze

Metakrylát na rozpouštědlové bázi.
Laky ve sprayi nepodléhají nařízení o obsahu těkavých organických rozpouštědel, z
tohoto důvodu nejsou informace o obsahu VOC látek uvedeny.

Balení / velikosti nádob

400 ml tlaková nádobka

Barevné odstíny

Lesklý: RAL 1018, 3000, 5010, 7032, 7035, 9005 + bílý (cca RAL 9010)
Hedvábně matný: RAL 1018, 3000, 5010, 6002, 7016, 7032, 7035, 8001, 9005, 9006, 9010, zlatá a Rallye Schwarz.
782: transparentní
783: červenohnědý

Stupeň lesku

781/782:  Lesklý a hedvábně matný
783:  Matný

Skladování

 Skladujte v chladu, s nasazeným krycím víčkem.

Hustota

cca 0,7 g/cm3

Vhodné podkladové materiály

 Dřevo, konstrukční hmoty na bázi dřeva, ocel, železo, zinek, hliník, měď, tvrzené PVC,
minerální podklady jako beton a osinkocement, a nosné staré nátěry.
Není vhodný pro eloxovaný hliník. Podklad musí být čistý, suchý, pevný, nosný a bez
oddělujících se částí.
Maximální vyrovnaná vlhkost je u listnatého dřeva 12%, u jehličnatého 15%

Úprava podkladového materiálu

Dřevěné stavební díly: Povrch dřeva obruste ve směru vláken, důkladně očistěte a odstraňte škodlivé látky vystupující ze dřeva (např. smolníky). Ostré hrany zaoblete.

Ocel a železo: Povrch důkladně očistěte, především od oleje a mastnot, např. nitroředidlem. Zbytky koroze a okují beze zbytku odstraňte vhodným způsobem (broušením, tryskáním) až na
čistou kovovou plochu. Poté okamžitě naneste na suchý podklad vrstvu protikorozního
základu (783).

Zinek, tvrzené PVC: Očistěte brusným rounem a smáčedlem na bázi čpavku. Důkladně opláchněte vodou.

Hliník, měď: Očistěte brusným rounem a nitroředidlem nebo kyselinou fosforečnou.

Staré nátěry: Staré nátěry obruste nebo odstraňte louhem. Nenosné staré nátěry odstraňte beze
zbytku. Vždy ověřte přídržnost.

Příprava materiálu

Před použitím dózu alespoň 1 minutu důkladně protřepávejte. Vložené ocelové kuličky
musí být zřetelně slyšitelné.

Postup nanášení

Nanášejte ze vzdálenosti 20 – 30 cm v tenké vrstvě křížem. Tvarově složitější díly nejdříve nastříkejte tenkou vrstvou (mlhou), a po zaschnutí (cca 5 minut) naneste finální vrstvu.

Postup nanášení jednotlivých vrstev

Transparentní lak:
V exteriéru 2 - 3x Capalac Disboklar 782 (bez ochranného účinku proti biologickému napadení a UV záření).
V interiéru 1 - 2x Capalac Disboklar 782.
Jako ochranný lak: Po ověření snášenlivosti 1 - 2x Capalac Disboklar 782 v exteriéru i interiéru.
Pro ostatní případy vizte tabulku níže.

Spotřeba

cca 1,2 m2 na jednu dózu v jedné vrstvě.
Jedná se o směrnou hodnotu, skutečnou spotřebu ověřte na zkušební ploše.

Podmínky při zpracování

Minimální teplota +5°C
Optimální teplota je +18 až + 22°C

Čistění nářadí

Po použití obraťte dózu dnem vzhůru, a krátce prostříkněte, aby vycházel čistý hnací plyn bez barvy. Ucpanou trysku pročistěte špendlíkem. Vždy používejte krycí víčko.

Upozornění

PodkladPoužittíPříprava podkladuImpregnaceZákladní vrstvaPomocnáá vrstvaKrycí nátěr
Dřevo konstrukční hmoty na bázi dřevainteriérobroušení--Capalac Disbocolor 781--Capalac Disbocolor 781
DřevoexteriérCapalac impregnační základ na dřevoCapalac Disbocolor 781Capalac Disbocolor 781Capalac Disbocolor 781
Ocel, železointeriérodstranění rzi, očištění--Capalac Metallgrund 783--Capalac Disbocolr 781
extriérodstranění rzi, očištění--2xCapalac Metallgrund 783Capalac Disbocolor 781Capalac Disbocolor 781
Zinekinteriér/exteriér--Capalac Metallgrund 783--Capalac Disbocolor 781
Hliník/měďinteriér/exteriér--Capalac Disbocor 781--Capalac Disbocolor 781
Tvrzené PVCinteriér/exteriér--Capalac Disbocolr 781--Capalac Disbocolor 781
Minerální podklady (omítka, beton)interiér/exteriéročištění--Caparol Tiefgrund TBCapalac Disbocolor 781Capalac Disbocolor 781
Nosné staré nítěryinteriér/exteriérobroušení,chemické odstraněnípoškozená místa připravit podle podkladuCapalac Disbocolor 781Capalac Disbocolor 781

Bezpečnostní pokyny a doporučení (stav v době tisku)

Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Opakovaná
expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Uchovávejte mimo dosah dětí.
Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji
zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Chraňte před slunečním zářením.
Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/ 122 °F.
Obsahuje aceton, n-butyl-acetát.

Likvidace

Kódy odpadů: 08 01 11 odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné
látky (přípravek) 15 01 10 obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami
znečištěné (prázdné obaly)

Servisní středisko pro zákazníky

Caparol zákaznická podpora: Tel.: +420 224 324 123E-Mail: info@caparol.czwww.caparol.cz