Capatect Minera Carbon Staubarm

Capatect Minera Carbon Staubarm je minerální tmel, pojený cementem a vápnem, s volnými uhlíkovými vlákny jako rozptýlenou výztuží speciálně pro vytváření základních vrstev tepelně izolačních systémů Capatect. Jmenovitá tloušťka vrstvy 3 nebo 5 mm. Zkoušeno autorizovanou zkušebnou podle ETAG 004.

Vlastnosti

Výborná zpracovatelnost Pro ruční i strojní zpracování Vysoce kvalitní minerální pojiva Posílený uhlíkovými vlákny Vysoká difúze vodních par

Technické informace

Bezpečnostné listy