Capatect Minera Carbon Staubarm

Vlastnosti

Capatect Minera Carbon je minerální tmel, pojený cementem a vápnem, s volnými uhlíkovými vlákny jako rozptýlenou výztuží speciálně pro vytváření základních vrstev tepelně izolačních systémů Capatect. Jmenovitá tloušťka vrstvy 3 nebo 5 mm. Zkoušeno autorizovanou zkušebnou podle ETAG 004.
 • Výborná zpracovatelnost
 • Pro ruční i strojní zpracování
 • Vysoce kvalitní minerální pojiva
 • Posílený uhlíkovými vlákny
 • Vysoká difúze vodních par
 • Přídržnost >= 0,08 MPa - Velikost zrna 1,2 mm
 • Nasákavost <= 0,5 kg/m2
 • Prodyšnost pro vodní páry µ <= 35
 • Sypná hmotnost cca 1.350 kg/m3
 • Hustota cca 1.550 kg/m3
 • odolnost zvýšenému rázu 30 J pro základní vrstvu 5 mm - odolnost zvýšenému rázu 20 J pro základní vrstvu 3 mm - odolnost krupobití ve třídě HW 4

  Spotřeba

  Lepení desek cca 5 kg/m2.Základní vrstva o tloušťce 3 mm cca 4,5 kg/m2.Základní vrstva o tloušťce 5 mm cca 7,5 kg/m2.Jedná se o směrnou hodnotu bez záruky. Skutečnou spotřebu ověřte přímo na objektu.
 • Technické informace

  Bezpečnostné listy