Capatect 114

Vlastnosti

Bitumenové lepidlo k lepení izolačních desek v oblasti soklu a perimetru na bitumenové izolace i další nosné podklady. Vhodné také jako vertikální izolace stavebních dílců proti vzlínající vlhkosti.
 • bez obsahu rozpouštědel
 • variabilní zpracování
 • vysoká počáteční přídržnost
 • i po vyzrání pružný
 • vysoká odolnost vodě
 • bez obsahu azbestu
 • stálá konzistence vhodná k tmelení
 • odolný stárnutí a hnilobě
 • přenáší trhliny podkladu > 2mm (E dle DIN 28052-6)
 • neškodí zdraví
 • hustota práškové složky 1,5 kg/dm3
 • hustota kapalné složky 1,0 kg/ dm3
 • hustota po smísení 1,1 kg/ dm3
 • zpracovatelnost cca 90 minut (20 oC)
 • konzistence: před smísením práškovitá a kapalná, po smísení pastovitá
 • vodotěsnost W2A

  Spotřeba

  - izolace – základní nátěr: cca 0,2 – 0,3 kg/m2, ředění 1:1 - izolace proti vzlínající vodě: 4 – 6 kg/m2- lepení izolačních desek: cca 2,5 kg/m2Spotřeba materiálu může kolísat s ohledem na vlastnosti podkladu. Pro ověření skutečné spotřeby naneste zkušební plochu.

  Odstín

  Černý.
 • Technické informace

  Bezpečnostné listy