Produkty | Zateplení | Lepidla a tmely

Lepidla a tmely

 • Deska“ na ochranu stěn Dvousložkový tmel plněný uhlíkovými vlákny, vysoce odolný proti nárazům, pro zhotovování výztužné vrstvy v oblasti soklu.

 • Suchá minerální maltovina používaná k lepení a kladení tepelně izolačních fasádních desek a k vytváření vysoce odolných výztužových vrstev zesílených skelnou tkaninou.

 • Práškové lepidlo používané k lepení isolačních desek a k uložení výztužné tkaniny tepelně izolačních fasádních desek a k vytváření hladkých vrstev zesílených skelnou tkaninou.

 • Minerální lepidlo vylepšené organickými pryskyřicemi výhradně pro lepení izolačních desek v rámci tepelně izolačních systémů Capatect.

 • Práškové lepidlo používané k lepení isolačních desek z minerálních vláken a korku a k uložení výztužné tkaniny.

 • Pastózní tmel s disperzním pojivem, připravený ke zpracování, k vytvoření celoplošných zpevňujících vrstev s vloženou skelnou tkaninou,dále k uhlazení fasád v rámci Capatect programu renovace fasádních omítek.

 • Tmel na disperzní bázi s vysokou odolností proti nárazům, zesílený uhlíkovými vlákny, na vytváření armovacích vrstev s vysokou odolností proti mechanickému poškození.

 • Flexibilní plněné disperzní lepidlo k lepení polystyrenových izolačních desek v tepelně isolačních systémech Capatect.

 • Pastovité víceúčelové lepidlo na bázi disperze syntetické pryskyřice.

 • Tmel k lepení obkladových pásků Meldorfer, připravený k okamžitému použití.

 • Dvousložková armovací hmota s extrémní rázovou odolností je vysoce elastická a s vysokým podílem uhlíkových vláken a nanokrystalických částic. Je vysoce odolná a necitlivá na vznik trhlin.

 • Capatect Minera Carbon Staubarm je minerální tmel, pojený cementem a vápnem, s volnými uhlíkovými vlákny jako rozptýlenou výztuží speciálně pro vytváření základních vrstev tepelně izolačních systémů Capatect. Jmenovitá tloušťka vrstvy 3 nebo 5 mm. Zkoušeno autorizovanou zkušebnou podle ETAG 004.

 • Bitumenové lepidlo k lepení izolačních desek v oblasti soklu a perimetru na bitumenové izolace i další nosné podklady. Vhodné také jako vertikální izolace stavebních dílců proti vzlínající vlhkosti.