Produkty | Penetrace | Vodní | Pigmentované | Electro Shield

Electro Shield

Vodivý základní nátěr pro odstínění elektrosmogu ve vnitřním prostředí.

    Vlastnosti

    • elektricky vodivý
    • odstiňuje až 99,5% elektromegnetického vlnění
    • s minimem emisí