Disboxid 462

Bezbarvá epoxidová pryskyřice pro penetraci a impregnaci minerálních podlah v průmyslu.

  Vlastnosti

  • vysoce odolná mechanickému namáhání
  • odolává běžným chemikáliím a čistícím prostředkům
  • vhodná jako pojivová báze pro plastbetony a epoxidové potěry a vyrovnávací vrstvy

  Technické informace

 • Technická informace
 • Bezpečnostní listy

 • Bezpečnostní list