Produkty | Ošetření betonu a podlah | Nátěry podlah

Nátěry podlah

 • Vodou ředitelný dvoukomponentní epoxidový nátěr pro podlahy v garážích, skladech a sklepích. Odolává změkčovadlům z pneumatik, benzínům, olejům a posypové soli.

 • Vodou ředitelná dvousložková nátěrová hmota na bázi epoxidové pryskyřice.

 • Vodou ředitelný dvousložkový základní nátěr s pojivy z epoxidové pryskyřice, na nesavé podklady, bez předchozího broušení, pro vnější i vnitřní použití.

 • Bezbarvá epoxidová pryskyřice pro penetraci a impregnaci minerálních podlah v průmyslu.

 • Pigmentovaná nátěrová hmota na bázi epoxidové pryskyřice pro podlahové nátěry v průmyslu a dílenských provozech.

 • Pigmentovaný epoxidový nátěr pro extrémní namáhání.

 • Pigmentovaný vodivý základní epoxidový nátěr bez rozpouštědel, vhodný do míst, kde je nutná ochrana před výboji statické elektřiny.

 • Transparentní, vysoce elastický krycí polyuretanový nátěr.

 • Vodou ředitelná transparentní dvousložková epoxidová nátěrová hmota k základním nátěrům, impregnaci minerálních podlah, jako penetrace nasákavých minerálních podkladů před aplikací Disbon ochranných nátěrů na podlahy.

 • Ochranný nátěr minerálních podlah s nízkým zatížením v exteriéru i interiéru, jakož i nátěr potěrů z tvrdých asfaltů v Interiéru.. Úředně povolený ochranný nátěr záchytných van na topné oleje, nepoužité motorové a převodové oleje, transformátorové a hydraulické oleje.

 • Pigmentovaný, vysoce elastický jednosložkový polyuretanový nátěr pro balkony, terasy a lodžie vytvrzující vzdušnou vlhkostí.

 • K matným nátěrům tvrdých a houževnatých polyuretanových a epoxidových nátěrů v interiéru omezeným zatížením v soukromém, průmyslovém a živnostenském sektoru. Dodatečný nátěr podlahového systému Multicolor vnitřní nebo Arte Floor k dosažení matného povrchu. Ve spojení s přípravkem Disbon 947 Slidestop Fine slouží ke zvýšení bezpečnosti před sklouznutím.

 • Jako základní nátěr a pojivo stěrkových a maltových vrstev do všech průmyslových a dalších prostor. Lze použít i na podklady s mírně zvýšenou zbytkovou vlhkostí. Jako pojivo ve spojení s maltovým pískem Disboxid 946 k vytváření mimořádně odolných maltových vrstev, fabionů, nebo k reprofilaci vylámaných částí.

 • Transparentní dvousložková pryskyřice k finálním nátěrům epoxidových podlahových nátěrů se zásypem vločkami, k finálním nátěrům v systémech Multicolor vnitřní a Arte Floor. S minimálním obsahem emisí, úředně sledovaná z hlediska obsahu škodlivých látek.

 • Díky minimálním emisím zvlášť vhodná pro všechny citlivé prostory, jako společenské prostory, dětské školky, denní stacionáře, školy, apod. Pro minerální podlahové plochy s vysokým mechanickým namáháním v průmyslu a řemeslném sektoru, jako skladové haly, výrobní prostory, nakládací rampy, apod.

 • Nátěr na minerální pochozí plochy v exteriéru, jako balkony, terasy a pavlače.