Capatect Saniersystem 031 porézní jádro WTA

Vlastnosti

Hotová namíchaná hydrofobní minerální jádrová omítka podle směrnice WTA 2-2-04 jako vyrovnávací vrstva pro rozpuštěné soli, speciálně sladěná se systémem sanačních omítek Capatect podle WTA. Jako jádrová omítka s velkým objemem pórů na ukládání solí, obsažených v materiálu stěny, rovněž jako vyrovnávací omítka na egalizaci nerovností na zdivu.Oblast využití:Od hranice terénu ve vnějších prostorech a na vnitřních plochách stěn.
 • pojivová báze: vápno / cement
 • vysoký obsah vzduchových pórů
 • odolná proti mrazu a rozpuštěným solím
 • vysoká propustnost pro vodní páry
 • kapilární nasákavost: w24 > 1,28 kg/m2
 • hloubka pronikání vody: h = > 6 mm
 • obsah vzduchových pórů v čerstvé maltě: 29 % obj.
 • koeficient odporu proti difúzi vodních par: µ = 10
 • poréznost: 52 % obj.
 • pevnost v tlaku po 28 dnech: ßd = 6,5 N/mm2
 • hrubá hustota čerstvé malty: 1,1 kg/dm3Omítka Capatect Saniersystem 031 Porézní jádro splňuje požadavky směrnice WTA 2-2-04. Osvědčení o zkouškách je k dispozici na vyžádání.

  Spotřeba

  Cca 10,0 kg/m2/1 cm tloušťky nanesené vrstvy.U těchto údajů spotřeby se jedná o směrné hodnoty bez ztrát při zpracování a smršťování.Je třeba přihlédnout k odchylkám v závislosti na daném objektu a podmínkách zpracování.Při použití omítacího stroje se spotřeba může mírně zvýšit. Rovněž v případě nerovností na zdivu se musí zakalkulovat spotřeba navíc.
 • Technické informace

  Bezpečnostné listy