Capadur F7-ProtectLazur

 • Vlastnosti

  Lazura na barevné úpravy a na ochranu rozměrově stálých dřevěných konstrukčních součástí, jako jsou okna a dveře, a omezeně rozměrově stálých dřevěných konstrukčních součástí, jako jsou dřevěné obklady z prken na pero a drážku, okenice, vrata, hrázděné konstrukce apod. ve vnitřních i vnějších prostorech. Podle současných zkušeností je třeba ve vnějších prostorech dodržovat dvou až tříleté intervaly provádění údržby nebo renovace.
 • bez obsahu biocidních látek
 • rozpouštědla bez obsahu aromátů
 • vysoký stupeň ochrany proti UV záření díky tónování transparentními oxidy železa
 • dodatečná UV ochrana díky ochrannému filtru UV
 • dlouhodobé ochranné působení proti vlhkosti
 • elastická
 • vysoce difúzní
 • naředění na správnou viskozitu na zpracování se sníženým odkapáváním
 • i u velkoplošných aplikací se dosahuje rovnoměrný vzhled lazury bez značení jednotlivých tahů štětce vlivem dlouhé doby vysychání

  Spotřeba

  Nanášení natíráním cca 80 – 100 ml/m2.

  Stupeň lesku

  Hedvábně lesklý. Stupeň lesku se může odlišovat v závislosti na povrchu dřeva.

  Odstín

  Míchání lze provádět pomocí stanic ColorExpress, podle příslušných barevných odstínů kolekce 3D i v mnoha barevných odstínech jiných kolekcí.Upozornění: Některé barevné odstíny se mohou používat ve vnějších prostorech jen podmíněně. Informace obdržíte u prodejce.Lazurovací barvu F7 Protect-Lasur „bezbarvou" používejte ve vnějších prostorech jen jako základní nátěr pod barevnou lazuru nebo jako krycí nátěr na lazuru tmavé barvy, protože jinak nebude zaručena dostatečná ochrana proti UV záření. Na vnějších plochách, volně vystavených působení povětrnostních vlivů, bezbarvou lazuru nepoužívejte.
 • Technické informace

  Bezpečnostné listy