Histolith Innenkalk

Vnitřní barva na bázi vápna s přídavkem lněného oleje. Pro autentické vápenné nátěry, především v oblasti památkové péče, ale i v běžném bytovém fondu. Zvláště vhodná k nátěrům omítek s vysokým podílem vápna, a k renovacím nasákavých minerálních nátěrů.

Spotřeba

- vysoká prodyšnost pro vodní páry (Sd = 0,01 m) - schopná nasákání a sorpce - s minimálním pnutím - lze mnohokrát přetírat Technická data - hustota cca 1,5 g/cm3

Stupeň lesku

Velmi matný

Odstín

Bílý, jako skladové zboží, tónovaný na objednání. Pro konečný nátěr na ucelené ploše použijte pouze materiál jedné výrobní šarže, nebo různé šarže navzájem promíchejte. Samostatné tónování je možné tónovacími barvami odolnými vápnu, nebo práškovými pigmenty. Vhodnost pigmentů předem vyzkoušejte.