Produkty | Barvy | Vnitřní | Minerální

Minerální

  • Vnitřní barva na bázi vápna s přídavkem lněného oleje. Pro autentické vápenné nátěry, především v oblasti památkové péče, ale i v běžném bytovém fondu. Zvláště vhodná k nátěrům omítek s vysokým podílem vápna, a k renovacím nasákavých minerálních nátěrů.