Produkty | Barvy | Vnitřní | Disperzní | Malerit

Malerit

Barva vrcholové třídy na nové a renovační nátěry do veškerých vnitřních prostorů. Lze použít i v obytných místnostech a pracovních prostorech pro vysoce citlivé osoby, protože při zpracování i při vysychání se neuvolňuje zápach.

Vlastnosti

 • ředitelná vodou, ekologická s minimálním zápachem
 • bez obsahu zakalujících látek
 • sněhobílá
 • difúzní
 • vysoká krycí schopnost
 • dobrá plnící schopnost, snadno se zpracovává
  Odborný posudek:
  Nezávadné použití výrobku ve vnitřních prostorech bylo klasifikováno institutem Wilhelma Klauditze ve Fraunhoferu (WKI) a označeno značkou jakosti zkušebny TÜV „kontrola obsahu škodlivin provedena".

  Charakteristické údaje podle normy DIN EN 13 300:
 • oděr za mokra:
  třída 3
 • kontrastní poměr:
  krycí schopnost třídy 1 při 140 ml/m2
 • lesk:
  matný
 • maximální zrnitost:
  jemná ( 100 µm)
  Hustota cca 1,5 g/cm3
  hodnota sd 0,1 m

Spotřeba

Cca 140 ml/m2 na jeden pracovní postup na hladkém podkladu. Na drsných plochách se spotřeba příslušně zvýší.
Přesnou spotřebu stanovte zkušebním nátěrem.

Odstín

Malerit E.L.F. lze v systému ColorExpress strojně tónovat v kolekcích barevných odstínů systému Alpinacolor, AmphiSilan/Sylitol, RAL a mnoha dalšími barevnými odstíny dostupnými na trhu.

Technické informace

 • Technická informace
 • Bezpečnostní listy

 • Bezpečnostní list
 • Bezpečnostní list
 • Informace

 • Barvy.pdf
 • Referenční objekty

  Přesnost barvy : Berte v potaz, že se v závislosti na tiskárně a kvalitě papíru může vyskytnout odchylka od originální barvy.