Produkty | Barvy | Fasádní | Silikonové | Amphisilan

Amphisilan

Fasádní barva na bázi silikonové pryskyřice, extrémně vodoodpudivá, minerálního charakteru, vysoce propustná pro vodní páry.

Vlastnosti

Barvy na bázi silikonové pryskyřice AmphiSilan jsou ředitelné vodou, stálé na světle, odolné proti alkáliím a povětrnostním vlivům. Díky svému hydrofobnímu povrchu mají minimální sklony ke znečišťování a jsou i minimálně napadány mikroorganismy.
Dostatečná propustnost nátěru pro vodní páry a kysličník uhličitý zaručuje, že se podklad udržuje nepoškozený. Barvy se hodí na veškeré minerální podklady jako staré a nové omítky, beton, vápenné a minerální barvy a zvláště pro objekty, chráněné památkovou péčí. Je rovněž nožné nanášet nátěry na veškeré disperzní barvy a omítky.
Fasádní barvy AmphiSilan se hodí na natírání neporušených kombinovaných tepelně izolačních systémů a systémů sanačních omítek.

 • ředitelná vodou
 • ekologická
 • s minimálním zápachem
 • netvoří film
 • odolná povětrnostním vlivům
 • hydrofobní, propustná pro CO2
 • odolná proti agresivním škodlivinám ve vzduchu
 • s minimálním pnutím
 • není termoplastická
 • velmi dobrá ochrana proti dešti, odpovídá třídě 3 „nízká propustnost vody" podle normy DIN EN 1062-3 se svou hodnotou w < 0,1 kg /(m2 . h 0,5).
 • velmi vysoká difúze, odpovídá třídě 1 „vysoká difúze vodních par" podle normy EN ISO 7783-2 se svou hodnotou sd H2O < 0,14 m.

  Spotřeba

  Cca 400 - 700 g/m2 na pomocný a finální nátěr (směrná hodnota bez záruky, přesnou spotřebu stanovte na zkušební ploše).

  Odstín

  Bílý jako skladové zboží. Tónování v širokém spektru barevných odstínů.
 • Technické informace

 • Technická informace
 • Bezpečnostní listy

 • Bezpečnostní list