Amphisilan

 • Vlastnosti

  Barvy na bázi silikonové pryskyřice AmphiSilan jsou ředitelné vodou, stálé na světle, odolné proti alkáliím a povětrnostním vlivům. Díky svému hydrofobnímu povrchu mají minimální sklony ke znečišťování a jsou i minimálně napadány mikroorganismy.Dostatečná propustnost nátěru pro vodní páry a kysličník uhličitý zaručuje, že se podklad udržuje nepoškozený. Barvy se hodí na veškeré minerální podklady jako staré a nové omítky, beton, vápenné a minerální barvy a zvláště pro objekty, chráněné památkovou péčí. Je rovněž nožné nanášet nátěry na veškeré disperzní barvy a omítky. Fasádní barvy AmphiSilan se hodí na natírání neporušených kombinovaných tepelně izolačních systémů a systémů sanačních omítek.
 • ředitelná vodou
 • ekologická
 • s minimálním zápachem
 • netvoří film
 • odolná povětrnostním vlivům
 • hydrofobní, propustná pro CO2
 • odolná proti agresivním škodlivinám ve vzduchu
 • s minimálním pnutím
 • není termoplastická
 • velmi dobrá ochrana proti dešti, odpovídá třídě 3 „nízká propustnost vody" podle normy DIN EN 1062-3 se svou hodnotou w < 0,1 kg /(m2 . h 0,5).
 • velmi vysoká difúze, odpovídá třídě 1 „vysoká difúze vodních par" podle normy EN ISO 7783-2 se svou hodnotou sd H2O < 0,14 m.

  Spotřeba

  Cca 400 - 700 g/m2 na pomocný a finální nátěr (směrná hodnota bez záruky, přesnou spotřebu stanovte na zkušební ploše).

  Odstín

  Bílý jako skladové zboží. Tónování v širokém spektru barevných odstínů.
 • Technické informace

  Bezpečnostné listy