Produkty | Barvy | Fasádní | Silikátové | Sylitol Finish

Sylitol Finish

Nátěr na silikátové bázi, odolný proti povětrnostním vlivům.

Vlastnosti

Modifikovaná disperzní silikátová barva na strojní tónování tónovacími stroji ColorExpress na provádění barevných matných nátěrů. Barva Sylitol Finish je hotová nátěrová hmota na silikátové bázi k přímému použití, která obsahuje jako pojivo draselné vodní sklo s organickými stabilizátory a je vhodná na nátěry fasádních ploch. Barva Sylitol Finish poskytuje nátěry odolné proti povětrnostním vlivům, má dostatečnou krycí schopnost, vysoký stupeň bělosti, obsahuje pigmenty stálé na světle, a je vysoce difuzní (sd méně než 0,1 m). Barva Sylitol Finish se hodí na nátěry nenatřených minerálních omítek, pevného přírodního kamene bez vykvétajících látek, pohledového zdiva z vápenopískových cihel a na renovaci starých nosných silikátových barev a omítek.

 • odolná proti povětrnostním vlivům
 • velmi dobrá ochrana proti dešti, vyhovuje třídě „nízká propustnost pro vodu" podle normy DIN EN 1062 se svou hodnotou w 0,08 kg/(m2.h0,5)
 • schopnost sorpce
 • propustná pro CO2
 • vysoká schopnost difuze, vyhovuje třídě „vysoká difuze vodních par" podle normy DIN EN 1062 se svou hodnotou sd-H2O 0,02 m
 • dvojnásobné prokřemenění - s přídavkem křemenné moučky
 • velmi dobrá přilnavost vlivem prokřemenění s minerálními podklady
 • snadné zpracování
 • nehořlavá, A2 podle normy DIN 4102

  Spotřeba

  150 - 200 ml/m2 na jeden nátěr na hladkých podkladech. Na drsných plochách se spotřeba příslušně zvýší.

  Odstín

  Sylitol-Finish lze strojově tónovat v systému ColorExpres kolekcemi barevných odstínů systému 3D, CaparolColor, Alpinacolor, AmphiSilan/Sylitol, RAL a mnoha dalšími barevnými odstíny, dostupnými na trhu.
 • Technické informace

 • Technická informace
 • Bezpečnostní listy

 • Bezpečnostní list
 • Bezpečnostní list