Amphibolin CE

Univerzální barva na dům. Fasádní i vnitřní barva nové generace na bázi čistých akrylátů.
 • Vlastnosti

  Fasádní i vnitřní barva s mnohostranným použitím a s mimořádně dobrou přilnavostí téměř na každém podkladu. Ve vnějších prostorech na nátěry odolné proti povětrnostním vlivům, na hladkých a jemně strukturovaných podkladech s vysokým ochranným účinkem proti agresivním škodlivinám ve vzduchu. Univerzální barva do vnějších prostorů, na minerální omítky vápenocementové a cementové, na beton, vápenopískové cihly, cihelné pohledové zdivo, dřevovláknité cementové desky, nosné staré nátěry, pozinkované plochy, tvrzené PVC a na rozměrově nestálé dřevo. Barva je ve vnitřních prostorech vhodná na nátěry vysoce odolné proti namáhání, proti oděru, zachovávající strukturu, i na nátěry s vysokým stupněm namáhání na nástěnných obkladech skelnou tkaninou Capaver, dále se pro svou vysokou schopnost odrazu světla hodí do málo osvětlených chodeb, schodišť, skladů, dílenských hal a podzemních garáží. Vlastnosti
 • ředitelná vodou, ekologická a s minimálním zápachem
 • odolná vůči povětrnostním vlivům
 • značná přilnavost
 • nežloutne
 • odolná proti alkáliím, proto nezmýdelňuje
 • tenkovrstvá, zachovávající strukturu
 • vysoce odolná proti čistění, proti vodným dezinfekčním prostředkům a čisticím prostředkům pro domácnost
 • snadné zpracování Technická data
 • ochrana proti CO2 (sd CO2 > 50 m)
 • odolná proti oděru podle normy DIN 53 778
 • třída oděru za mokra 1 podle DIN EN 13 300; < 5 µm při 200 cyklech
 • odolná proti nárazovému dešti, vodoodpudivá podle normy DIN 4108
 • velmi dobrá ochrana proti dešti, vyhovuje třídě „nízká propustnost pro vodu" normy DIN EN 1062 se svou hodnotou w 0,08 [kg/(m2.h0,5)]
 • dostatečně difuzní, vyhovuje třídě „střední difuze vodních par" normy DIN EN 1062 se svou hodnotou sd H2O 0,5 m
 • Hustota cca 1,4 g/cm3

  Spotřeba

  Cca 120 ml/m2 na jeden pracovní postup na hladkém podkladu. Na hrubých plochách se spotřeba příslušně zvýší. Přesnou spotřebu stanovte zkušebním nátěrem.

  Odstín

  Bílý. Barvu Amphibolin lze samostatně tónovat tónovacími barvami Alpinacolor nebo amfibolinovými barvami AVA. Při aplikaci na nenasákavé podklady jako tvrzené PVC nebo pozinkované plochy přidávejte maximálně 10 % barev AVA nebo AlpinaColor. Při samostatném tónování smíchejte potřebné celkové množství navzájem tak, aby se zabránilo rozdílům barevného odstínu. Při odběru 100 l a více jednoho odstínu na jednu zakázku lze barvu dodávat na požádání natónovanou přímo ze závodu. Amphibolin lze strojově tónovat v systému ColorExpres kolekcemi barevných odstínů.