Obchodní zástupci v ČR

Vážení zákazníci.

Společnost Český Caparol se dlouhodobě orientuje na vstřícnou komunikaci se svými zákazníky. Předmětem této komunikace je především odborné poradenství, otevřená nabídka služeb a servis obchodním společnostem.

K plnému zabezpečení tohoto servisu vám nabízíme tým obchodních zástupců, který svojí působností pokrývá celé území České republiky a je plně připravený zodpovědět všechny Vaše dotazy a reagovat na potřeby související s aplikací, prodejem a distribucí širokého sortimentu našich výrobků.

Všichni naši obchodní zástupci působí regionálně v definovaných oblastech a jsou připravení reagovat na požadavky našich stávajících i potencionálních zákazníků.

S ohledem na oprávněnou náročnost našich zákazníků a sofistikovanost současného trhu se stavebními hmotami má tým našich obchodníků své odborné činnosti rozděleny a dlouhodobě se připravují na komunikaci s jednotlivými zákaznickými skupinami.

Obchodně technický zástupce – působí regionálně v oblasti 3 – 4 okresů. Zná svěřený region z pohledu potenciálu stavebního trhu a zajišťuje komunikaci s našimi koncovými zákazníky, což jsou především realizační firmy. Je garantem jejich případného obchodního spojení s distribučními partnery v regionu.

Manažer pro distribuční prodej – působí v definovaném regionu a je zodpovědný za prodej v distribuční síti. Svoji péči věnují obchodním partnerům a vybavením prodejních míst. Zajišťují komunikaci prodejních akcí a pečují o vystavené zboží. Jsou důležitým článkem v komunikaci s malířskými, lakýrnickými a stavebními firmami.

Projektový manažer – jedná se zkušené a odborně vybavené obchodní zástupce, jejichž náplní práce je komunikace s projektanty, architekty a investory. Cílem jejich práce, přinášet kvalitní a technicky spolehlivá řešení a pomáhat této cílové skupině v průběhu přípravy zakázek.  

K tomu, abychom se mohli i nadále zlepšovali a rozvíjeli kvalitu našich služeb, potřebujeme Vaši zpětnou vazbu. K tomu jsem Vám plně k dispozici a potěší mne jakákoliv připomínka k úrovni našich služeb.

Věřím, že s kvalitou práce celého našeho obchodního týmu budete spokojeni.

Zdeněk Kurc
Vedoucí prodeje
Český Caparol s. r. o.


Oblast Západ


Oblast Střed


Oblast Východ